Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen – työttömyysetuus vaakalaudalla

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Tuoreen lakimuutoksen myötä jokaisen suomalaisen alle 18-vuotiaan tulee opiskella 18-vuotiaaksi asti, sillä oppivelvollisuusikä nousee elokuussa. Oppivelvollisuuden laajeneminen tarkoittaa, että nuoren täytyy peruskoulun jälkeen suorittaa toisen asteen tutkinto lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Lakimuutos tuo mukanaan muutoksia myös alle 18-vuotiaiden oikeuteen saada työttömyysetuutta. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee nuoria, jotka päättävät peruskoulunsa vuonna 2021 tai sen jälkeen. Vaihtoehtona on myös hakeutua niin sanottuun nivelvaiheen koulutukseen.

Oppivelvollisuus päättyy, kun henkilö on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon. 17-vuotiaalla työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen myös siinä tapauksessa, että hän on keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden vuoksi. Jos nuori ei ole suorittanut oppivelvollisuuttaan, hänen oikeutensa työttömyysetuuteen päättyy 31.7.2021.