Suomalaiset yhtä mieltä yhdestä asiasta: Työllisyyttä täytyy parantaa

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Peräti 18.500 ihmisen kyselyn mukaan Suomeen tulisi tehdä seuraavalla hallituskaudella työllisyyttä parantavia toimia. Suosituimpia keinoja työllisyyden parantamiseksi vaastaajien mukaan ovat työttömien opiskelun ja uudelleenkouluttautumisen helpottaminen sekä työllistymispalveluiden saatavuuden parantaminen.

Työllisyyden parantamista haluaa 70 prosenttia suomalaisista. Peräti 80 prosenttia haluaa, että työttömyyskassat auttaisivat jäseniään työllistymään. Mitä vanhemmista vastaajista oli kyse, sitä suurempi osa kannatti lisätoimia työllisyyden parantamiseksi. Vastauserot nuorempiin ikäluokkiin eivät kuitenkaan olleet suuria.

Vastaajien koulutustason suhteen erot eivät olleet suuria, mutta korkeakoulutetut kannattivat työllisyystoimia kaikkein eniten. Lähes joka neljäs vastaaja kannatti ansioturvan porrastamista.

– Viesti on selvä. Suomi tarvitsee korkeampaa työllisyysastetta ja siksi lisätoimia työllisyyden tukemiseksi tarvitaan, sanoo kyselyn teettänyt YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.