Tutkimus paljasti Facebookin varjopuolet – tekee murheelliseksi ja kateelliseksi

Digi · Tim Isokivi

Maailman suurin yhteisöpalvelu Facebook on monille suomalaisillekin jo tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Runsaan sosiaalisen median käytön vaikutuksista niin psyykkiselle kuin fyysisellekin hyvinvoinnille on käyty runsaasti keskustelua.

Tuore saksalainen tutkimus väittää Facebookin aiheuttavan käyttäjälleen kuitenkin paljon murhetta. Berliinin Humboldtin yliopiston ja Darmastadtin teknisen yliopiston teettämässä tutkimuksessa paljastui, että yli kolmasosa koehenkilöistä kuvaili oloaan huonommaksi luettuaan Facebookia kuin ennen sitä. Sivustolla käymisen kerrotaan vähentäneen heidän yleistä tyytyväisyyttään elämää kohtaan.

Eniten murhetta testihenkilöille tuottivat Facebook-ystävien iloiset lomakuvat ja sellaisten päivitysten lukeminen, missä ihmiset hehkuttivat onnellista arkeaan, menestystä työssään ja hyvää sosiaalista elämäänsä. 30 prosenttia 600 tutkimukseen osallistuneista käyttäjistä kuvailikin kateuden olevan tärkein syy Facebookista aiheutuvalle murheelliselle olotilalle.

Asiantuntijoiden mukaan sivustolla paljon aikaa viettävät ovat vaarassa tulla eristäytyneiksi ja masentuneiksi. Tutkimuksen mukaan onnettomimpia olivat käyttäjät, jotka kommunikoivat vähiten muiden käyttäjien kanssa, tyytyen vain lukemaan statupäivityksiä ja katselemaan kuvia.