Nainen, näin lisäät viehättävyyttäsi – asiantuntija neuvoo miten onnistut

Lifestyle · Anna Poikkimäki

Nykyajan ulkonäkökeskeisessä ja seksikkyyttä korostavassa kulttuurissa moni nuori nainen saattaa tuntea olevansa hukassa erilaisten paineiden ristiaallokossa. Televisio, lehdet ja internet ovat kaikki osaltaan vaikuttamassa siihen, mikä mielletään viehättäväksi.

Seksiterapeutti Tracey Coxin mukaan suurin osa ihmisistä ei kykene katsomaan itseään objektiivisesti ulkonäköasioissa. Hänen mukaansa monet meistä arvioivat itsensä turhankin tiukasti. Keskitymme pikkuasioihin, kun taas ympärillä olevat ihmiset arvioivat meidät säteilevänä kokonaisuutena.

Hyvännäköiset ihmiset ovat yleensä tietoisempia ulkonäöstään. Daily Mail -sivuston artikkelissa Cox painottaa, että monet henkilöt vertaavat itseään huippukauniisiin ja -komeisiin ihmisiin keskivertoihmisen sijaan. Tämä luo turhaa painetta, sillä moni epätäydellisemmillä piirteillä varusteltu henkilö voi säteillä upeaa karismaa itsensä hyväksyessään.

Omaa minäkuvaansa voi testata myös miettimällä ex-kumppaneita ja nykyistä rakastaan. Valitsemme alitajuisesti Coxin mukaan fyysisesti itseämme muistuttavan kumppanin, vaikka vanhetessa ulkonäköasioiden merkitys vähenee elämässä. Monesti rikkaat ja valtaapitävät vetävät siltikin puoleensa itseään kauniimpia ihmisiä.

Kun oma kumppani on peili omalle minäkuvalle, häntä voi tarkastella rehellisesti ja nähdä omia uskomuksiaan itsestään. Mikäli esimerkiksi on vetänyt puoleensa ylipainoisen kumppanin, voi miettiä onko itsellä epätasapainoa tai rajoittavia asenteita syömiseen ja kehon kokoon liittyvissä asioissa.

Sosiaalinen älykkyys lisää seksiterapeutin mukaan viehättävyyttä. Pitkäaikaista kumppania etsivät hyötyvät lojaaliudesta, rehellisyydestä, huolehtivasta ja herkästä luonteesta. Myös avoimuus ja oman persoonan rohkea esilletuominen saa ihmisen vaikuttamaan viehättävämmältä muiden silmissä.

Vanhemmat henkilöt pelkäävät viehättävyyden katoavan iän myötä. Kun ulkoinen charmi muuntuu erilaiseen muotoon, voi sisäinen kauneus tulla näkyviin aivan uudella tavalla. Monelle itsensä kanssa sinut oleva vanhempi nainen voi olla viehättävämpi kuin nuori, itseään etsivä tyttö. Suurin osa ihmisistä tuntee Coxin mukaan myös itsensä viehättävämmäksi iän myötä, kun erilaiset itsetunto-ongelmat alkavat olla takanapäin.