16 merkkiä, joista tunnistat erikoisherkän ihmisen – tuntuvatko tutulta?

Viihdeuutiset · Anna Poikkimäki

Aistitko enemmän ympäristösi asioita kuin muut? Huolehditko helposti siitä, miltä toisista ihmisistä tuntuu? Viihdytkö paremmin hiljaisissa, vähemmän kaaoottisissa ympäristöissä?

Saatat olla erityisherkkä ihminen. Huffington Post -lehden artikkelissa otetaan esille Elaine N. Aron kirjoittama teos Erityisherkkä ihminen, jossa hän luettelee tällaiselle henkilölle yleisiä piirteitä.

1. Syvät tunteet. Erityisherkkä ihminen prosessoi asiat syvemmältä kuin vähemmät herkät toverinsa.

2. Emotionaalinen reagointi. Tavalliseltakin vaikuttavat tilanteet voivat saada erityisherkät reagoimaan, koska he ovat muita empaattisempia.

3. Herkkyyden pitäminen negatiivisena asiana. Länsimaisessa kulttuurissa herkät päätyvät usein kiusatuiksi, kun taas Aasian kulttuureissa heitä arvostetaan.

4. Yksin kuntoileminen. Erityisherkät välttelevät usein joukkueurheilulajeja, koska he eivät halua toisten tarkkailevan liikkeitään.

5. Päätösten teko vie aikaa. Herkät ihmiset käyvät läpi suuren joukon tiedostettuja ja alitajuisia asioita ennen kuin tekevät päätöksensä.

6. Vääristä päätöksistä hermostuminen. Herkät reagoivat tunteellisesti voimakkaammin, joten pienikin negatiivinen tunne tuntuu heistä paljon isommalta kokemukselta.

7. Mestaruus yksityiskohdissa. Erityisherkkä huomaa ensimmäisenä yksityiskohdat huoneessa, ja hän kiinnittääkin usein huomioita asioihin, joita muut eivät edes huomaa.

8. Kaikki erityisherkät eivät ole introvertteja. 30 prosenttia tähän neurologiseen vähemmistöön kuuluvista on ekstrovertteja, ja he ovat monesti tottuneet yhteisöllisyyteen kasvatuksensa ansiosta.

9. Hyviä tiimityössä. Syvän ajattelukykynsä ja empaattisuutensa takia erityisherkät ovat hyviä tiimin jäseniä. He soveltuvat parhaiten neuvonantajan paikalle, eivät johtotehtäviin.

10. Kokevat helposti ahdistusta ja masennusta. Tämä pitää paikkansa, jos erityisherkän menneisyydessä on paljon negatiivisia kokemuksia.

11. Ärsyttävä ääni ärsyttää erityisherkkiä tuhannesti muita enemmän, koska heidän aistinsa ylikuormittuvat helpommin kuin muiden.

12. Erityisherkkä ei usein siedä väkivaltaelokuvia. Väkivalta voi stimuloida liikaa kyseisiä henkilöitä, joten ne eivät välttämättä ole soveliasta viihdettä varsinkaan ennen nukkumaanmenoa.

13. Erityisherkät itkevät helposti. Heidän ei tule asettaa itseään tilanteisiin, joissa kyyneleitä ja inhimillisyyttä pidetään nolona asiana. Perheenjäsenten ja ystävien on hyvä tukea herkkää ihmistä ilmaisemaan tunteitaan vapaasti.

14. Herkkyys kritiikille. Erityisherkkä reagoi todella voimakkaasti kritiikkiin, minkä vuoksi hän voi pyrkiä välttelemään tilannetta muiden miellyttämisen avulla, tai esimerkiksi kritisoimalla itseään ensin ennen kuin muut ehtivät sanoa poikkipuolista sanaa.

15. Hyvätapaisuus. Erityisherkät osaavat ottaa toiset ihmiset huomioon. He ottavat toiset huomioon hienotunteisilla tavoilla, jotka eivät välttämättä tule vähemmän herkän mieleen.

16. Erityisherkälle ihmiselle avokonttori on helvettiä. Tämä ihmisryhmä tarvitsee yksityisen työtilan, jossa he voivat omassa rauhassaan syventyä työntekoon.