Työryhmä tutkimaan lentomatkustajien kohtaamia seksuaalirikoksia

Matkailu · Terhi Piiroinen

Yhdysvaltojen liikenneministeriö valmistelee uudenlaista työryhmää, jonka tarkoituksena on tutkia lentokoneissa tapahtuvia seksuaalirikoksia. Työryhmä esittää myös tarvittavia muutoksia lentomatkailuun, jotta seksuaalisilta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin.

Lentomatkustajien kuluttajasuojakomitean alaisuuteen perustettava työryhmä ryhtyy arvioimaan ensi vuodesta lähtien amerikkalaisten lentoyhtiöiden nykyisiä käytäntöjä, protokollaa ja vaatimuksia seksuaalisiin hyväksikäyttötapauksiin liittyen. Sekä matkustajat että lentohenkilökunta kokee seksuaalista häirintää ilmatilassa.

FBI:n raportin mukaan pelkästään Yhdysvalloissa on raportoitu 66 prosentin kasvu lentojen aikana tapahtuneessa seksuaalisessa häirinnässä vuosien 2014–2017 aikana. Elite Daily mainitsee uutisessaan esimerkin, jossa lentomatkustajana ollut mies käytti vieressä nukkunutta naista seksuaalisesti hyväkseen lentomatkan aikana. Tällaiset tapaukset pyritään poistamaan tulevaisuudessa.