Lasten leikkipaikat ovat jo liian turvallisia – taitojen kehittyminen kärsii

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Lasten leikkipaikat ja kiipeilytelineet on suunniteltu nykyisin siten, että niissä tapahtuu mahdollisimman vähän onnettomuuksia. Tämä on tietysti hyvä asia, mutta lapsia tulisi kannustaa mukavuusalueelta poistumiseen ja riskien ottamiseen, jotta heidän terveys, sosiaaliset taidot, luovuus, ongelmanratkaisukyky ja sisukkuus kehittyisi.

Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan lapsia ei kannata hyysätä liikaa, sillä he saattavat siten sairastua herkemmin ahdistushäiriöihin. Nykyajan leikkipaikat ovat liian turvallisia, joten niiden rinnalle tulisikin rakentaa ennemmin seikkailupaikkoja. Ideana on, että lapset oppisivat ottamaan kontrolloituja riskejä.

Riskin ottaminen ei automaattisesti tarkoita onnettomuutta. Olisi hyvä, jos lapset uskaltautuisivat kulkemaan monipuolisilla seikkailuradoilla itsenäisesti omia valmiuksiaan arvioiden. Kun ympäristö on valmiiksi haasteellinen, suhtautuu lapsi vakavammin riskien ottamiseen sen sijaan, kuin yliturvallisessa leikkipuistossa, jossa rajoja joutuu kokeilemaan välineitä väärin käyttäen.

Seikkailupaikat kannustavat lapsia aktiivisempaan elämään. Samalla heidän itsetuntonsa ja kehonhallintataitonsa paranevat – eikä onnettomuuksia kohdata yhtä useasti. Mikäli vanhemmat ovat ylisuojelevaisia jälkikasvunsa suhteen, voi lapsella kestää kauemmin oppia uusia asioita ja hän saattaa lopulta jopa pelätä mukavuusalueelta poistumista.