Lukiolaisia loppuunpalamisen partaalla – kyselytulos huolestuttaa

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Suomen Lukiolaisten Liitto selvitti huhtikuussa kyselytutkimuksella, miten kevään poikkeustilanne on vaikuttanut lukiolaisiin. Vastaajat arvioivat, että siirtyminen etäopetukseen on sujunut lukioissa melko hyvin. Lukiolaisten työmäärä on kuitenkin kasvanut.

Kyselyyn vastasi noin 1500 lukiolaista, vastaajia oli jokaisesta Manner-Suomen maakunnasta ja vastaukset jakautuivat tasaisesti eri vuosiluokille. Yli puolella lukiolaisista etäopetus on lisännyt viikoittaista työmäärää. Joka toinen lukiolainen kokee, että itsenäisesti suoritettavia tehtäviä liian paljon, kun taas vain alle prosentti vastaajista koki tehtäviä olleen liian vähän.

– Opettajat antavat hyvin paljon itsenäistä tehtävää tunnin tehtävien lisäksi, eikä päivässä riitä aika enää muuhun. Lisäksi tilanne pakottaa olemaan kotona, missä hyvin vaikea perhetilanne tuo paljon stressiä eikä omaa aikaa ole yhtään. Olen lähes täysin loppuunpalamisen partaalla, enkä saa apua mistään. Lisäksi se, että kaikki toiminnot tehdään samassa tilassa (rentoutuminen, nukkuminen, opiskelu), tekee lepäämisestä entistä vaikeampaa, kommentoi kolmannen vuoden lukiolainen kyselyssä tilannettaan.

Kyselystä saatiin erityisen huolestuttavia tuloksia lukiolaisten kuormittumisesta. Jopa 60 prosenttia vastaajista kokee etäopiskelun henkisesti raskaaksi, kun taas viime keväänä toteutetun Lukiolaisbarometrin mukaan vastaava luku oli 40 prosenttia. Etäopiskelu siis selvästi rasittaa lukiolaisia enemmän kuin tavanomainen opiskelu. Kuormituksen kasvamisen lisäksi yli puolet vastaajista on ahdistunut koronatilanteesta.

Lukiolaisten Liitto vaatii, että hallitus huomioi koronaepidemian kielteiset vaikutukset opiskelijoihin ja nuorten hyvinvoinnissa ja lisätalousarviossa lisätään resursseja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin, opinto-ohjaukseen sekä opiskeluhuoltoon.