Suomeen suunnitellaan maailman ensimmäistä tiedekansallispuistoa

Matkailu · Terhi Piiroinen

Evon retkeilyalue on Hämeenlinnan ympäristössä sijaitseva lähes 5.000 hehtaarin kokoinen puistoalue, jossa sijaitsee jylhiä aarniometsiä kuin 70 kilometriä merkattuja retkeilyreittejä. Nyt Evon aluetta on kehitetty eteenpäin.

Nyt Evon alueelle suunnitellaan perustettavaksi maailman ensimmäistö tiedekansallispuistoa. Evon alueella on jo kauan tehty tieteellistä tutkimusta ja seurattu tiettyjä aiheita säännöllisesti. Hanke on nyt edennyt ympäristöministeriön käsiteltäväksi.

– Pitkän ajan seuranta on maailmanlaajuisesti merkittävää, ja tiedekansallispuisto edistäisi tällaisen tutkimuksen säilymistä yhdessä alueen luonnon suojelemisen kanssa. Tiedekansallispuisto auttaa tuomaan alueella tehtävää tutkimusta esille ja turvaamaan tutkimuksen jatkuvuutta samalla, kun alueen suojelutyötä kehitetään, sanoo tutkija John Loehr Helsingin yliopiston Lammin biologiselta asemalta.

Helsingin yliopisto, Suomen WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och Miljö, Greenpeace Norden, Museovirasto, Hämeenlinnan alueen luontoyrittäjien Outdoor World -hanke, Kansallispuistot tutuiksi retkeily-yhteisö, kenttäbiologian somepalvelu Kentällä – In the field ja 50 tutkijaa ovat allekirjoittaneet esityksen. Tiedekansallispuiston odotetaan luovan tuhat uutta työpaikkaa. Uusina ideoina esitellään muun muassa luontobussi, tiedepolku ja tiedesovellus.