Tutkimus: Perheen ulkoiluhetket kannustavat lapsia liikkumaan

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Leikki-ikäisten lasten tulisi liikkua tarpeeksi, jotta heidän motoriikkansa ja kognitiiviset taidot kehittyvät. Lisäksi liikunta auttaa sosiaalisten taitojen oppimisessa ja lieventää stressitasoja. Päiväkoti-ikäisten lasten ei tulisi viettää pitkiä aikoja paikallaan.

Helsingin yliopisto on julkaissut väitöstutkimuksen, jonka mukaan lapsen ympärillä olevat aikuiset määrittelevät usein se, kuinka paljon lapsi liikkuu. Nämä aikuiset ovat tenavien vanhempia tai varhaiskasvatuspaikan henkilökuntaa. Toisin sanoen mitä enemmän aikuiset liikkuvat, sitä enemmän liikkuvat myös lapset.

Tutkimuksen mukaan päiväkodin käytännöillä ja perheen säännöllisellä yhdessä liikkumisella on keskeinen merkitys päiväkoti-ikäisten lasten paikallaanolossa. Jos lapset pääsevät perheensä kanssa yhdessä liikkumaan omalle pihalle tai metsään, ovat he vähemmän paikallaan. Tutkimuksen mukaan korkeamman koulutustason omaavat perheet vievät lapsiaan mielellään sisäliikuntapaikkoihin, mutta sillä ei ole merkitystä lapsen paikallaan olemisessa.

Liikkuminen lisääntyy erityisesti ulkoilemalla. Tutkimuksen perusteella kaikissa päiväkodeissa tulisi taata lapsille säännöllisesti liikkumistuokioita, metsäretkiä sekä liikkumisen teemaviikkoja. Tutkimukseen osallistui 864 lasta iältään 3–6 vuotta ja heidän vanhempaansa sekä 66 päiväkotia eri puolilta Suomea. Lasten paikallaanolo mitattiin liikemittarilla.