Jyväskylän yliopisto: ”Nämä seikat lisäävät opiskelijoiden hyvinvointia”

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Opiskelumenestys on monen tekijän summa. Jyväskylän yliopisto on tutkinut opiskelijoiden hyvinvointi mobiilipäiväkirjan avulla. Tulosten perusteella opiskeluun tuovat virtaa muun muassa riittävä uni, liikunta sekä onnistunut ajanhallinta.

Maisterivaiheen opiskelijat raportoivat viikon ajan opiskeluun ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Tutkimus osoitti opiskelutuntien, motivaation ja stressitason vaihtelevan päivästä toiseen. Opiskelutunnit ja -motivaatio olivat usein korkeimmillaan maanantaisin ja keskiviikkoisin.uotteliaana päivänä opiskelijat olivat hyvin motivoituneita ja kokivat keskimääräisesti stressiä, kun taas tehottomana päivänä sekä opiskeluaika että motivaatio olivat matalalla, mutta stressitaso ei. Etenkin rentouttava vapaa-aika ja ystävien seura olivat opiskelijoiden mukaan tekijöitä, jotka tuovat päivään hyvinvointia.

Opiskelijat kertoivat saavansa virtaa myös riittävästä ja laadukkaasta unesta ja ruoasta, liikunnasta sekä onnistuneesta ajanhallinnasta. Päivän saattoi puolestaan pilata huono yöuni, kiire, liiallinen stressi ja omaan terveyteen liittyvät harmit.

Pandemia ja sen mukana tulleet rajoitukset ovat muuttaneet opiskelijoiden arkea huomattavasti. Tutkimuksessa esiin nousseet hyvinvointia tukevat tekijät, kuten ystävien kanssa vietetty aika, onnistunut arjen ajanhallinta sekä mahdollisesti riittävä liikunta ovat olleet koetuksella koko korona-ajan. Sen sijaan kuormittavien tekijöiden, kuten stressin ja omaan terveyteen liittyvien huolien tiedetään lisääntyneen. Myös yksilöiden väliset erot kuormituksessa saattavat nykytilanteessa korostua.