Esitutkinta valmistui – Tytti Yli-Viikarille neljä rikossyytettä

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajana vuosina 2016-2021 toiminut Tytti Tellervo Yli-Viikari on epäiltynä neljästä eri rikoksesta kahdessa eri asiassa. Keskusrikospoliisi aloitti asioiden esitutkinnan helmikuussa. Esitutkinnat ovat valmistuneet ja siirtyvät nyt syyteharkintaan.

Esitutkinnan mukaan VTV:n ylitarkastajalle oli virkasuhteen päättymissopimuksen perusteella maksettu vastikkeetta palkkaa kahden vuoden ajan ennen henkilön eläkkeelle jäämistä. Ylitarkastajalla ei ollut tuona aikana työntekovelvoitetta, eikä toisaalta edes mahdollisuutta työn tekemiseen. Eduskunnan oikeusasiamies katsoi joulukuussa 2020 antamassa ratkaisussa (EOAK/285/2019) kyseisen sopimuksen olleen lainvastainen.

Esitutkinnassa poliisi on epäillyt Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Tytti Yli-Viikaria sekä oikeudellisista asioista vastaavaa johtaja Mikko Koirasta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikoksesta epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

– Asiassa on selvitetty, että mainittu sopimus oli tehty toukokuussa 2016 ja sitä oli sellaisenaan myös noudatettu. Esitutkinnassa selvitettiin lisäksi muun muassa sopimuksen tekemiseen johtaneita syitä. Se, ovatko sopimuksen tehneet VTV:n virkamiehet syyllistyneet asiassa rikokseen, jää syyttäjän ja mahdollisesti viime kädessä tuomioistuimen arvioitavaksi, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tommi Reen Keskusrikospoliisista.

Toinen esitutkinnassa ollut asia liittyi Finnair Plus -kanta-asiakasohjelman lentopisteiden käyttöön. Esitutkinnassa on selvitetty, onko Tytti Yli-Viikari käyttänyt virkamatkoista kertyneitä lentopisteitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

– Esitutkinnassa on selvitetty henkilön lentopisteiden käyttöä sekä matkustamista ja lentopisteiden käyttöä koskeneita ohjeita ja määräyksiä. Esitutkinnan perusteella on epäiltävissä, että virkamies on käyttänyt virkamatkoista kertyneitä ja näin ollen lähtökohtaisesti työnantajalle kuuluvia lentopisteitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Lentopisteiden arvon määrittäminen jälkikäteen on tosin osoittautunut jossain määrin tulkinnanvaraiseksi, Reen kertoo. 

Asiassa epäillään yhtä henkilöä maksuvälinepetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen tässäkin tapauksessa. Eduskunta päätti kesäkuun lopulla Yli-Viikarin irtisanomisesta.