Tutkimus: Hyvin nukkunut syö terveellisemmin ja juo vähemmän alkoholia

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Itä-Suomen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan hyvä unenaikainen palautuminen on yhteydessä terveyttä edistävään ruokavalioon ja syömiskäyttäytymiseen sekä vähäisempään alkoholinkäyttöön. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten työssäkäyvien aikuisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Tutkimuksessa oli mukana 252 aikuista, joilla oli psyykkistä kuormittuneisuutta ja ylipainoa. Tutkimuksen mukaan suurempi unenaikainen parasympaattisen hermoston aktivaatio, joka heijastelee parempaa fysiologista palautumista, on yhteydessä terveyttä edistävään ruokavalion laatuun, vähäisempään alkoholinkäyttöön ja mahdollisesti myös syömiskäyttäytymisen piirteisiin, erityisesti tekijöihin, joiden perusteella päätämme syödä.

Erityisesti henkilöillä, joiden stressin ja palautumisen tasapaino oli hyvä, ruokavalion kokonaislaatu oli parempi, kuidunsaanti suurempaa, syöminen tietoisesti kontrolloidumpaa ja alkoholinkäyttö vähäisempää kuin enemmän stressaantuneilla. Tutkijoiden mukaan poikkileikkaustutkimuksen tuloksista ei kuitenkaan voi päätellä, johtaako parempi palautuminen hyvään ruokavalioon vai edistääkö parempi ruokavalio palautumista.