Etätyö teki Suomessa hyvää – henkinen kuormitus väheni korona-aikana

Viihdeuutiset · Tim Isokivi

Korona-ajalla vaikuttaa olleen jokseenkin yllättäviäkin vaikutuksia töitä tekevien keskuudessa. Ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:n syksyllä teettämän kyselyn mukaan henkinen kuormitus työpaikoilla on viimeisten kahden vuoden aikana laskenut viisi prosenttia.

Korona-aikana pelkkää etätyötä tehneistä ja pelkkää lähityötä tehneistä 26 prosenttia, eli yli joka neljäs ei kokenut työtään kovin tai lainkaan henkisesti kuormittavaksi. Osittain etätöitä tehneistä näin vastasi 19 prosenttia. Terveellinen ja turvallinen työelämä -kyselyssä ilmenneestä seikasta uutisoi esimerkiksi Talouslehti.

Melko tai erittäin kuormittavaksi työn kokee edelleen 43 työssäkäyvistä. Eniten henkistä kuormitusta aiheuttavat työtehtävien liiallinen määrä, huono johtaminen ja kiire. Eniten työtehtävien määrästä aiheuttavaa kuormitusta koettiin sosiaali- ja terveysalalla, rahoitus- ja vakuutusalalla sekä julkisessa hallinnossa.

Vaikka moni vastaajista piti etätöissä olemista vähemmän kuormittavana, piti osa myös yksin työskentelyä kuormittavana. Yksin työskentelyn aiheuttama kuormitus oli suurinta majoitus- ja ravitsemusalalla sekä mainonnan, markkinoinnin ja viestinnän alalla.