Tutkimus: Kodin turvallinen ja rauhallinen sijainti lisää onnellisuutta

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Asuntosäätiö toteutti Kotionnellisuus-tutkimuksen, jonka mukaan eniten kotionnellisuutta lisääviä asioita olivat turvallinen ja rauhallinen sijainti sekä oma tila ja rauha. Nämä nostettiin jopa asuinkumppaneiden edelle. Myös kodin koko ja toimivuus ovat tärkeitä kotionnellisuuden lisääjiä, mikä korostuu erityisesti asumisoikeuskodeissa asuvilla.

Onnellisia löytyy yhtä paljon kaikenlaisista kodeista, eikä asumismuodolla tai talotyypillä ole Kotionnellisuus-tutkimuksen mukaan merkitystä suomalaisten yleiselle onnellisuudelle. Samoin kaupungissa tai maaseudulla asuvien kotionnellisuus syntyy samankaltaisista asioista. Tutkimukseen osallistui 1.579 vastaajaa 18–69-vuotiaista suomalaisista.

Kodista puhuttaessa keskitytään kuitenkin paljon koviin faktoihin, kuten kustannuksiin, sijaintiin ja neliöihin. Tutkimuksen mukaan kotona koettujen tunteiden kärkeen nousevat tunteet ovat hyvin myönteisiä. Kotiin kiinnittyvät vahvimmin rauhallisuus, onni ja ilo.