Tehostettu ulkomaalaisvalvonta iski: Laittomasti Suomessa oleskelevia paljastui Itä-Suomessa

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Poliisi valvoi viime viikolla ulkomaalaislain ja sen säädösten noudattamista yhteystyössä Rajavartiolaitoksen ja Aluehallintoviraston kanssa myös Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella.

Valvonnan tarkoituksena oli valvoa ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säädösten noudattamista sekä torjua laitonta maassa oleskelua ja ihmiskauppaa. Samalla tavoite oli päivittää tilannekuvaa kyseisistä rikoksista. Valvonta painottui poliisin ennakkoon valitsemiin kohteisiin.

Viikon aikana poliisi tarkasti 163 henkilön maassa oleskelun edellytykset sekä 21 eri toimialoihin liittyvää valvontakohdetta, joista valtaosa oli ravintoloita ja hierontapalveluita tarjoavia yrityksiä. Valvontakohteissa poliisi ja Rajavartiolaitos tarkastivat maassa oleskelun ja työnteon edellytykset sekä työnantajan velvoitteiden toteutumisen. Aluehallintovirasto valvoi työsuojelutarkastuksissaan työlainsäädäntöön liittyviä velvoitteita.

Aluehallintovirasto valvoi työsuojelutarkastuksissaan työlainsäädäntöön liittyviä velvoitteita. Näiden tavanomaisten valvontatoimenpiteiden lisäksi kohteissa haastateltiin useita kymmeniä henkilöitä ja heille tarjottiin opastusta työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjumiseksi.

Useimmissa valvontakohteissa ei havaittu puutteita maassa oleskeluun ja ulkomaiseen työnteko-oikeuteen liittyen. Viikon aikana tavattiin kaksi laittomasti maassa oleskelevaa henkilöä. Useimmissa työsuojelutarkastuksissa Aluehallintovirasto havaitsi puutteita työnantajan velvollisuuksien noudattamisessa. Viranomaiset tekevät tarpeellisia jatkotoimenpiteitä valvonnassa tehtyjen havaintojen perusteella.

– Valvonta osoitti jälleen, että ulkomaalaisvalvonnalle on tarvetta ja viranomaisyhteistyöstä on siinä merkittävä etu. Niin henkilöiden opastaminen kuin epäkohtien havaitseminen onnistuvat yhdessä paremmin, kertoo rikoskomisario Matti Pitkänen Itä-Suomen poliisilaitoksen ulkomaalaistutkinnasta.