Raportti: Moni lapsi kokee henkisen hyvinvointinsa huonontuneen koronapandemian aikana

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Pelastakaa Lapset ry:n tuore raportti kertoo, että lähes joka toinen lapsi tai nuori huolissaan henkisestä hyvinvoinnistaan koronan pitkittyessä. Myös perheen toimeentulo aiheuttaa huolta. Erityisesti matalatuloisten perheiden lapset sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat lapset kärsivät koronapandemian seurauksista.

– Korona vaikuttaa kaikkiin, mutta erityisesti lapsille ja nuorille vuosi on pitkä aika elämässä. Moni ehkä kokee, että nuoruudessa pitäisi voida nähdä ja kokea, viettää aikaa kavereiden kanssa ja nauttia uusista asioista. Pandemian vaikutukset saattavat olla voimakkaita, ja sen takia olisi tärkeää, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi lähellään turvallinen aikuinen, jonka kanssa asioista voi puhua, sanoo asiantuntija Aino Sarkia Pelastakaa Lapsista.

Koronapandemia on vaikuttanut opiskeluun, mutta osa on huolissaan myös perheensä toimeentulosta. Noin neljäsosa lapsista kertoi kyselyssä, ettei ole saanut itselleen tärkeiltä ihmisiltä riittävästi tukea pandemian aikana. Yli puolet vastaajista kertoi viettävänsä aiempaa vähemmän aikaa ystäviensä kanssa.

– Perheiden voimavarat vaihtelevat. Jos elämässä on kuormittavia tekijöitä paljon, saattaa korona-arjen pyörittäminen tuntua erityisen haastavalta. Arjen helpottamiseksi ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi kunnissa tulisi olla saatavilla riittävät lapsi- ja perhepalvelut, joissa myös huomioidaan perheiden erilaiset tarpeet, Sarkia toteaa.