Katsotko paljon televisiota? Tämä määrä lisää veritulpan riskiä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Runsas television katselu on yhteydessä merkittävästi suurentuneeseen laskimotukosten riskiin. Tuntikausien yhtäjaksoista paikallaanoloa tulisi välttää ja ruudun äärestä kannattaisi nousta usein jaloittelemaan. Asia ilmenee Itä-Suomen yliopiston tuoreesta analyysista.

Television ääressä päivittäin neljä tuntia tai enemmän viettävillä oli 35 prosenttia suurempi riski saada laskimotukos kuin niillä, jotka katsoivat televisiota alle 2,5 tuntia päivässä. Tulokset julkaistiin tuoreessa European Journal of Preventive Cardiology -lehdessä.

Runsaan television katselun yhteys tukosriskiin oli riippumaton muista tekijöistä, kuten iästä, sukupuolesta, painoindeksistä tai liikunnan määrästä. Säännöllisellä liikunnalla on muissa seurantatutkimuksissa havaittu yhteys pienempään laskimotukosten riskiin.

– Näiden tulosten perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, ettei liian runsaaseen ruutuaikaan liittyvää tukosriskiä voi täysin kompensoida harrastamalla liikuntaa muuna aikana, toteaa Itä-Suomen yliopiston sisätautien professori Jari Laukkanen, joka toteutti meta-analyysin kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa.

Pitkään jatkuvaa paikallaanoloa pidetään laskimotukosten riskitekijänä. Television ääressä voi myös helposti jämähtää verenkiertoa haittaavaan asentoon. Tutkijoiden mukaan television ääressä istumista tai muuta vastaavanlaista paikallaanoloa kannattaakin tauottaa nousemalla esimerkiksi puolen tunnin välein jaloittelemaan ja venyttelemään.

Laskimotukoksia eli laskimoveritulppia syntyy tyypillisesti alaraajojen syviin laskimoihin. Laskimotukoksen vaarallisin seuraus voi olla keuhkoveritulppa, joka syntyy verihyytymän kulkeutuessa verenkierron mukana keuhkoihin.