Nyt alkaa tapahtua: Helsinkiläinen teatteri valittaa rajoituksista hallinto-oikeuteen

Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Helsinkiläinen Teatteri Toivo katsoo, etteivät Etelä-Suomen Aluehallintoviraston tekemät päätökset tartuntatautilain 58 § nojalla ole olleet kokonaisuudessaan lain edellyttämällä tavalla välttämättömiä, eivätkä ne kaikilta osin perustu tieteelliseen näyttöön ja avoimeen dataan. Tämä ei ole ainoa hallinto-oikeuteen tehty valitus.

Oikeusvaltion perusteiden, kansalaisten oikeussuojan ja koronastrategian uskottavuuden kannalta on kestämätöntä, että rajoituspäätöksiä on asetettu näytösluonteisesti “varmuuden vuoksi” ilman, että niiden perusteena olevia epidemiologisia perusteita tuodaan esiin. Uskottavan koronastrategian lähtökohtana tulee olla tieteelliseen näyttöön ja avoimeen dataan perustuvat, uskottavat, toimivat ja tarkoituksenmukaiset rajoitukset silloin, kun niitä on välttämätöntä asettaa yhteiskunnan ja sen kansalaisten suojaksi.

– Pandemian uhrien, tuohoutuneiden elämäntöiden, aiheutuneiden mielenterveysongelmien ja yksityisten ihmisten sekä yhteiskunnallisten toimijoiden taloudellisen rasitteen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että päättäjät taistelevat koronapandemiaa vastaan tieteelliseen näyttöön perustuen, ei arvaillen ja oikoen, kannanotossa niputetaan.

Kerroimme aiemmin, että myös monet suomalaiset tapahtumateollisuuden yritykset ovat jättäneet valituksia eri hallinto-oikeuksiin koskien aluehallintovirastojen päätöksiä. Yritykset katsovat, että elinkeinotoimintaan kohdistuvat päätökset ovat osin lainvastaisia ja että ne tulisi siksi kumota.