Suomalaistutkimus: Huonosta musiikista kylmiä väreitä ja aggressioita

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Jyväskylän yliopistossa toteutetun tutkimuksen mukaan itselleen vastenmielisen musiikin kuunteleminen voi aiheuttaa yllättävän voimakkaita reaktioita. Ihmiset voi jakaa karkeasti kahteen eri kategoriaan, joista toiset suhtautuvat musiikkiin neutraalisti, kun taas toinen ryhmä voi saada musiikista vahvempia reaktioita.

Tutkimukseen osallistui 102 vapaaehtoista, jotka olivat iältään 18–65-vuotiaita. Osa ryhmästä kertoi saaneensa vastenmielisestä musiikista negatiivisia kokemuksia. Musiikki saattoi laukaista epämiellyttäviö fyysisiä reaktioita ja kehollisia tuntemuksia. Taustalla saattoi olla myös kuuntelijan omaelämäkerrallisia tekijöitä liittyen esimerkiksi identiteettiin, sosiaalisiin arvoihin ja esteettisiin mieltymyksiin.

Vastenmielisen musiikin kuuleminen saattoi johtaa joillakin suoranaiseen vihaan ja aggressiiviseen käyttäytymiseen, joka pahimmillaan purkaantui muihin ihmisiin, tai vaihtoehtoisesti haluun suojautua tai paeta tilanteesta, jossa musiikki soi.

Musiikinkuuntelun mahdollisia haittoja onkin tutkijoiden mukaan syytä selvittää lisää jatkotutkimuksissa. Positiiviset tunnekokemukset ja musiikin hyvää tekevä voima perustuvat kuuntelemisen omaehtoisuuteen ja kuulijan omiin esteettisiin mieltymyksiin. Vastaavia hyötyjä ei saavuteta mitä tahansa musiikkia kuuntelemalla, vaan vaikutukset voivat olla täysin päinvastaiset.

– Musiikille altistaminen esimerkiksi julkisissa tiloissa voi herättää joissakin ihmisissä todella voimakasta vastenmielisyyttä ja stressireaktioita, jotka eivät ainakaan lisää heidän hyvinvointiaan, musiikkitieteen dosentti Henna-Riikka Peltola Jyväskylän yliopistosta toteaa.