Vain 60 prosenttia ammattikoululaisista valmistui ammattiin koronavuonna 2020

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Tilastokeskuksen mukaan koronavuosi 2020 heikensi toisen asteen koulutusten läpäisyä tavoiteajassa. Lukiolaisista 79 prosenttia suoritti ylioppilastutkinnon enintään kolmessa ja puolessa vuodessa. Ammatillisen perustutkinnon suoritti tavoiteajassa 60 prosenttia.

– Koronavuoden opiskelujen poikkeusjärjestelyt ovat voineet vaikuttaa lukiokoulutuksen läpäisyn viivästymiseen, kertoo yliaktuaari Anna Loukkola.

Koronavuosi 2020 vähensi myös täysi-ikäisten opiskelijoiden työssäkäyntiä 4,7 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Työskentely väheni eniten lukiokoulutuksen opiskelijoilla, mutta työssäkäynti väheni selkeästi myös kaikilla koulutusasteilla.

– Koronatilanne oli Suomessa vaikea vuoden 2020 lopulla. Erityisesti toisen asteen koulutuksessa olevien nuorten työssäkäynti väheni. Opiskelijoiden työllisyystilanne laski kaikilla koulutusaloilla edelliseen vuoteen nähden, kertoo yliaktuaari Vesa Hämäläinen.

Ammattikorkeakoulututkinnon läpäisy tavoiteajassa pysyi edellisvuoden tasolla 57 prosentissa. Yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen tavoiteajassa parani neljä prosenttiyksikköä ja nousi 34 prosenttiin.

– Koronavuosi on voinut vaikuttaa suotuisasti yliopistossa loppusuoralla olleiden opintojen loppuun saattamiseen. Heikentynyt työllisyystilanne on mahdollisesti toiminut kannustimena, ja toisaalta opiskelun ohella työssäkäynti on ollut vähäisempää, kertoo Anna Loukkola.