Tiedätkö jo kroonisesta väsymysoireyhtymästä? Todettu 10 000 suomalaisella

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Kroonista väsymysoireyhtymää sairastavia henkilöitä on arviolta noin 10.000 Suomessa. Oireyhtymää kutsutaan lyhenteellä ME/CFS, eli Myalgic encephalomyelitis/Chronic fatigue syndrome. Merkittävin oire kroonisessa väsymysoireyhtymässä on pitkäkestoinen ja voimakas uupumus, jolle ei toistaiseksi ole lääketieteellistä selitystä, mutta joka eroaa selvästi normaalisti koetusta väsymyksestä.

ME/CFS:ssä uupumus on yleensä kestänyt yli kuusi kuukautta, eikä lievity levolla tai unella, vaan ilmenee myös aamuisin yöunista huolimatta. Sairastuneiden uni voi usein olla katkonaista ja levotonta ja siihen voi liittyä hikoilujaksoja. Uupumus ja oireet pahenevat vähäisestäkin henkisestä tai fyysisestä rasituksesta. Rasituksen jälkeinen voimakas väsymys, oireiden paheneminen ja suorituskyvyn lasku voi ilmetä heti rasituksen jälkeen tai viiveellä, ja jatkua yli vuorokauden tai jopa viikkoja.

Sairastuneilla esiintyy myös muun muassa selittämätöntä, laaja-alaista kipua lihaksissa ja nivelissä, päänsärkyä ja kognitiivisia ongelmia, kuten huomiokyvyn ja orientaation ongelmia sekä muisti- ja keskittymisvaikeuksia. Tavallista on lisäksi ortostaattinen intoleranssi, joka voi esiintyä huimauksena tai heikotuksena etenkin pystyyn noustessa. Sairastuneilla tavataan myös muun muassa suolistovaivoja, epäsäännöllisyys sydämen sykkeessä sekä samanaikaisia psykiatrisia sairauksia kuten masennusta ja ahdistusta.

Nyt kroonista väsymysoireyhtymää sairastavia kutsutaan osallistumaan tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoi- tuksena on saada vahvaa tutkimusnäyttöä ME/CFS:ää sairastavien henkilöiden terveydestä ja toimintaky- vystä, osallisuutta edistävistä ja rajoittavista tekijöistä sekä palveluiden saavutettavuudesta Suomessa.