Korkein oikeus määräsi vanhan haudan avattavaksi – taustalla isyystutkimus

Ohhoh! · Tim Isokivi

Korkein oikeus KKO määräsi taannoin isäksi oletetun kuolleen miehen vanhempien haudan avattavaksi. Vuosikymmeniä vanha hauta avataan oikeusgeneettistä isyystutkimusta varten. Päätöksen taustalla olevassa tapauksessa vuonna 1957 syntyneen henkilön oletettu isä oli kuollut.

Mies tuhkattiin, eikä isyyden selvittäminen ole mahdollista kudosnäytteen avulla. Ainoa keino henkilön biologisen alkuperän selvittämiseksi oli isäksi oletetun miehen vuosina 1967 ja 1984 kuolleiden vanhempien haudan avaaminen. Lain mukaan isyystutkimusta ei saa tehdä haudatusta vainajasta.

Korkein oikeus kuitenkin katsoi ennakkopäätöksessään, että oikeus tuntea oma biologinen syntyperä menee kyseisen lain edelle. Näytteiden ottamista koskevan vaatimuksen hylkääminen olisi KKO:n mukaan ollut ristiriidassa perustuslaissa turvatun yksityiselämän suojan kanssa. Korkein oikeus kumosi asiassa hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomiot, joten isyyden vahvistamisasia palautettiin käräjäoikeuden käsiteltäväksi.