Kela vahtii opiskelijoiden edistymistä – liian pienet opintopisteet lakkauttavat tuet

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Kela seuraa vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Opintotukea saavan korkeakouluopiskelijan täytyy suorittaa vähintään 20 opintopistettä jokaisen lukuvuoden aikana. Lisäksi opiskelijan on pitänyt suorittaa keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tukikuukautta kohti joko viime lukuvuonna tai koko opiskeluaikana.

Jos opiskelija on nostanut lukuvuonna 2021−2022 opintotukea yhdeksän kuukauden ajan, opintopisteitä täytyy olla suoritettuna vähintään 45. Jos opintopisteitä on vähemmän kuin 45, niitä täytyy olla koko opiskeluajalta keskimäärin vähintään viisi jokaista tukikuukautta kohti.

Tukikuukausi on kuukausi, jolta opiskelija on saanut opintorahaa, opintotuen asumislisää tai molempia. Opintojen edistymisen seuranta ei koske yleistä asumistukea.

Jos opintopisteitä ei kertynyt lukuvuoden aikana riittävästi, opiskelija saa lokakuun alussa Kelalta selvityspyynnön. Jos opintojen hidastuminen on johtunut sairaudesta tai muusta hyväksyttävästä syystä, se voidaan ottaa huomioon edistymisen seurannassa. Opiskelijan täytyy vastata selvityspyyntöön ja kertoa, miten sairaus tai muu syy on vaikuttanut hänen opintojensa suorittamiseen.

Jos opiskelija ei ole edistynyt opinnoissaan riittävästi eikä hän esitä hyväksyttävää syytä, opintotuki lakkautetaan. Kela harkitsee opintotuen takaisinperintää vain, jos opintosuorituksia on edeltävänä lukuvuotena kertynyt keskimäärin yksi opintopiste tai vähemmän tukikuukautta kohden.