Kyselytulos paljastaa: Tällainen on hyvä johtaja

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Suomalaista johtamista, strategioita ja henkilöstökokemusta kehittävä tutkimus- ja konsultointiyhtiö Eezy Flow on tutkinut suomalaisten työntekijöiden odotuksia liittyen johtamiseen. Tulosten perusteella henkilöstö ei kaipaa johtajilta rohkeutta vaan lisää rehellisyyttä ja kannustavuutta.

Suomalaiset haluavat nyt johtajansa olevan rehellinen, luotettava ja kannustava. Tunnejohtamisen taidot koetaan epävarmoina aikoina erittäin tärkeiksi johtajien ominaisuuksiksi. Sen sijaan vähemmän arvostetaan itsevarmoja, itsenäisiä ja määrätietoisia johtajia.

– Kysely nosti esiin, että Suomessa johtajat keskittyvät liikaa asiakeskeisen ilmapiirin luomiseen. Samalla kuitenkin osa johtajista on vastaajien mukaan onnistunut luomaan työpaikalle ilmapiirin, jossa korostuvat yhdessä tekeminen, ihmisläheisyys ja mukava tunne. Ihmisläheisyys ei kuitenkaan nouse työntekijöiden toiveissa yhtä korkealle kuin arvostuksen tunne, joka tällä hetkellä on selvästi liian alhaisella tasolla, Eezystä kerrotaan.

Kaikkein eniten vastaajat odottavat nyt johtajien vahvistavan turvallisuuden tunnetta työpaikoilla. Naisille juurikin turvallisuus ja innostavuus on suhteellisesti tärkeämpää kuin miehille. Miehille taas suhteellisesti tärkeämpää on, että johtaja on reilu, suora ja rehti.