Työelämään perehtynyt psykologi: ”Arvostuksen puute lisää pahoinvointia”

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Osa ihmisistä kummastelee työhön liittyvää epämääräistä pahoinvointia, saamattomuutta ja tyytymättömyyttä. Syy ei välttämättä ole itse työssä vaan siinä, että työntekijä ei saa tarpeeksi arvostusta osakseen. Arvostuksen puute työpaikalla, tai elämän muilla osa-alueilla, heijastuu arkeen kokonaisvaltaisesti ja heikentää hyvinvointia ja työviihtyvyyttä. Se voi ilmetä jopa fyysisenä oireiluna.

Arvostuksen puute työpaikalla ei ole uusi ilmiö, mutta työntekijän kunnioittamisen merkitys on korostunut korona- ja hybridiajan myötä. Kohtaaminen on vaikeutunut tai hävinnyt olemattomiin. Kun ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi hän luontaisesti haluaa antaa itsestään enemmän sekä kehittyä. Tämä näkyy usein korkeampana työtyytyväisyytenä.

– Meillä kaikilla on perustarve tulla nähdyksi. Arvostuksen osoittamista ei ole vain satunnaiset kiitokset, vaan kyse on siitä, että minä näen sinut, ymmärrän sinua ja sinulla on minulle väliä. Arvostuksen tarvetta voi verrata ravintoon: me tarvitsemme sitä monipuolisesti ja toistuvasti, jotta voimme hyvin, kuvaa Mehiläisen johtava organisaatiopsykologi Pekka Tölli.

– Jos ihminen ei saa työpaikalla, tai muilla elämän osa-alueilla, kaipaamaansa arvostusta, se johtaa merkityksettömyyden kokemuksiin: sillä mitä teen, ei ole väliä. Tämä vaikuttaa suoraan itsevarmuuteemme ja siihen mitä ajattelemme itsestämme ja miten suoriudumme. Tunne siitä, että on yhdentekevä, voi johtaa syvään pahoinvointiin ja epätoivoon ja pitkittyessään jopa masennukseen. Siksi siihen on puututtava ajoissa, Tölli jatkaa.