Etelä-Karjala: Potilastietoja on joutunut vääriin käsiin – poliisille tutkintapyyntö

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Etelä-Karjalan hyvinvointialue epäilee, että joitakin sen asiakas- ja potilastietoja saattaa olla luvattomasti hallussa asiaankuulumattomalla henkilöllä. Hyvinvointialue on ollut yhteydessä poliisiin ja tekee asiasta tutkintapyynnön.

– Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote sai kesällä 2022 aluehallintovirastolta tiedon, että Eksoten asiakkaana olleiden noin 30 henkilön asiakas- ja potilastietoja on väärissä käsissä. Asiakirjat ovat päätyneet ulkopuolisen henkilön haltuun työntekijämme yksityiselämään liittyvässä tilanteessa, hyvinvointialueelta kerrotaan ja lisätään, Eksote tiedotti heti tiedon saatuaan asiakirjat itselleen hävitettäväksi.

– Olemme alustavasti tiedottaneet asiasta poliisia ja asiasta tehdään uusi tutkintapyyntöä. Tavoitteemme on varmistaa eri tavoilla dokumentoitujen potilasasiakirjojen todennettu hävittäminen ulkopuolisen henkilön hallusta sekä selvittää mahdollisesti suullisesti vuodettujen tietojen kokonaisuutta. Näkemyksemme mukaan oikeudeton tietojen hallussapito ja levittäminen joka tapauksessa täyttää rikoksen tunnusmerkistön, eikä meillä itsellämme ole oikeuksia sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voisimme varmistaa asiakirjojen hävittämisen.

– Iltalehden toimittajan 8.6.2023 tekemän yhteydenoton perusteella meillä on vahva syy epäillä, että näitä viime kesänä väärissä käsissä olleita potilasasiakirjoja on edelleen saman henkilön hallussa. Lisäksi on herännyt epäily, että joitakin potilastietoja on vuodettu oman työntekijämme toimesta myös suullisesti.

Eksote on ottanut kesällä 2022 yhteyttä niihin asiakkaisiin, joiden tietoja tiedettiin joutuneen vääriin käsiin. Hyvinvointialue on ottanut nyt viiveettä uudelleen yhteyttä näihin samoihin asiakkaisiin, joiden osalta on syytä epäillä heidän tietojaan yhä olevan oikeudettomasti organisaation ulkopuolisen henkilön hallussa. Suurin osa heistä on tavoitettu jo 9.6.2023. Asiasta on ilmoitettu viipymättä myös tietosuojavaltuutetun toimistoon.