Tutkimus väittää: Sähköautoihin siirtyminen lisää ympäristötuhon riskiä

Autot Lifestyle · Terhi Piiroinen

Kalifornian yliopiston toteuttaman puolueettoman ja tuoreen tutkimuksen mukaan sähköautojen akkujen tarvitsema litium saattaa aiheuttaa ympäristökatastrofin vuoteen 2050 mennessä. Jo pelkästään Yhdysvaltojen siirtyminen sähköajoneuvoihin saattaa vaatia kolme kertaa enemmän litiumia kuin tällä hetkellä tuotetaan koko maailmassa. Tämä aiheuttaa tarpeetonta vesipulaa, alkuperäiskansojen maanottoa ja ekosysteemien tuhoa.

Tutkimuksen mukaan litiumakkukäyttöisiin sähköajoneuvoihin siirtyminen syventää kaivostoimintaan liittyvää maailmanlaajuista ympäristöllistä ja sosiaalista eriarvoisuutta. Lisäksi se saattaa jopa vaarantaa 1,5 asteen maailmanlaajuisen tavoitteen ilmastonlämpenemisestä, tutkimuksen ensimmäisenä julkaissut The Guardian raportoi.

Litiumin kysynnän ennustetaan kasvavan yli 40-kertaiseksi vuoteen 2040 mennessä maailmanlaajuisesti. Yksi keino on pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen lisääminen ja siten yksityisautoilun vähentäminen. Se on mahdollista oikeastaan vain tiheään asutuilla kaupunkialueilla. Myös akkujen kokoja pienentämällä voidaan saavuttaa pienempi litiumin tarve.

Litiumin louhinta on ympäristölle haitallista, mutta vaikuttaa se myös sosiaalisesti ihmisten elämään kaiken muun kaivostoiminnan tavoin. Yli puolet nykyisestä litiumin tuotannosta tapahtuu alueilla, joita vaivaa vesipula, ja tämä todennäköisesti pahenee globaalin lämpenemisen vuoksi. Litiumin louhinta käyttää runsaasti vesivarantoja.