Saimaan norppasaaristo ei kelpaa Unescon maailmanperintökohteeksi

Matkailu · Terhi Piiroinen

Suomi pyrki lisäämään Saimaan norppasaaristot UNESCOn maailmanperintöluetteloon. Hakemuksen tueksi haettiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n maailmanperintöpaneelin esiarviointia. Esiarvion mukaan Saimaan norppasaaristolla ei todennäköisesti olisi edellytyksiä tulla nimetyksi UNESCOn maailmanperintökohteeksi.

Saimaannorpan rinnalle olisi hakemukseen kaivattu muitakin poikkeuksellisia, kotoperäisiä tai maailmanlaajuisesti harvinaisia lajeja ja luontotyyppejä. Saimaan norppasaaristojen suunnitelmaa olisi pitänyt laajentaa kattamaan koko Saimaan eliöyhteisö. Lisäksi esiarviossa pidettiin alueen nykyistä maankäyttöä haasteellisena Saimaan eheyden ja koskemattomuuden kannalta. Tyypillisesti vastaavat luonnonperintökohteet ovat hyvin luonnontilaisia ja erämaisia.

– Esiarviointi valotti hyvin Saimaan suojelun kokonaistilaa kokeneen ulkopuolisen tarkastelijan silmin. Suomea kannustettiin tekemään lisää laji- sekä luontotyyppi-inventointeja Saimaan alueella etenkin vesi- ja rantaluonnosta. Saimaalla olisi arvion mukaan paremmin tunnistettava saimaannorpan lisäksi muidenkin lajien tärkeät elinympäristöt ja turvattava niiden säilyminen, kertoo erityisasiantuntija Ilona Latsa ympäristöministeriöstä.

Metsähallitus ja ympäristöministeriö ovat sopineet hakemusvalmistelun keskeyttämisestä.