Tutkimus: Opetuksessa tulisi keskittyä jokaisen vahvuuksiin – tasapäistäminen haitallista

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Lapin yliopistossa on julkaistu väitöstutkimus, jossa on tutkittu yhdeksäsluokkalaisten oppilaanohjausta. Tutkimuksen mukaan oppilas hyötyy hänen vahvuuksiensa tunnistamisesta ja nimeämisestä. Se kartuttaa nuoren psykologista pääomaa ja on oiva tuki hyvinvoinnille.

– Vahvuusperustainen ohjaus edistää nuorten hyvinvointia, lisää luottamusta oman opiskelupaikan valintaan sekä parantaa valmiuksia tulevaisuuden uramahdollisuuksien ja elämäntaitojen pohdintaan, kasvatustieteiden maisteri Marjo Katajisto kertoo.

– Osa oppilaista kertoi, että oli aiemmin kokenut olevansa huono ja osaamaton. Vahvuuksien tunnistaminen muutti ajattelutapaa positiivisemmaksi, minkä jälkeen he suhtautuivat luottavaisemmin mahdollisuuksiinsa selviytyä suuristakin muutoksista tekemällä järkeviä valintoja ja löytämällä myönteisiä ratkaisuja.

Vahvuuksien kartoittamisessa oli kuusi eri osa-aluetta: luonteenvahvuudet, luontaiset kyvykkyydet, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit. Katajisto painottaakin, että vahvuustaidoilla voi olla nuorten tulevaisuudessa suuri merkitys oman paikan löytämisessä, elämänhallinnassa ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Väitöstutkimukseen voi tutustua täällä.