BB-asukkaat tulta päin: Kaikki peliin!

Big Brother · Stara.fi

Big Brother -talossa vasta muutaman päivän asuneet 13 kilpailijaa aloittivat tänään ensimmäisen viikkotehtävänsä. Asukkaille voi tulla vielä kuumat paikat, sillä heidän tulee toimia palomiehinä.

Tehtävän tarkoituksena on pitää huolta Big Brother -talon paloturvallisuudesta. Alkuinnostuksen myötä myös riskinotto ja luottamus omiin kykyihin oli vielä suurta, sillä asukkaat laittoivat peliin 99 prosenttia viikkobudjetistaan. Asukkaiden mukaan tehtävä ei ole lainkaan vaikea.

Päivä on kulunut leppoisissa merkeissä. Cheryll on valitellut kovaa päänsärkyä, jonka hän uskoo johtuvan parhaillaan meneillään olevan terveystehtävän aikaansaamasta kofeiinin puutteesta. Poliitikoksi aikova Marko on yrittänyt tiedustella asukkailta heidän tietojaan politiikasta.

Uusimmat