Vakava ongelma: Vanhemmat eivät uskalla puhua lapselle ylipainosta

Ohhoh! · Meri Pulkkinen

Ylipaino ja erilaiset syömishäiriöt ovat ahkerasti julkisessa keskustelussa pyöriviä aiheita. Nyt tuore brittitutkimus kuitenkin kertoo, että avoimuudesta huolimatta osa vanhemmista pelkää puhua lastensa kanssa heidän painostaan, sillä keskustelemisen pelätään aiheuttavan syömishäiriöitä.

Daily Mail kertoo terveitä elämäntapoja edistävän Mend-järjestön suorittamasta tutkimuksesta, jonka tulokset ovat olleet hämmentäviä. Tuloksien mukaan jopa kolme neljästä brittivanhemmasta uskoo, että lapselle painosta puhuminen johtaa syömishäiriön kehittymiseen. Osa myös uskoo, että aiheesta puhuminen alentaa lasten itsetuntoa.

Lasten ylipaino on Isossa-Britanniassa, kuten monessa muussakin maassa, hälyttävä ongelma. Tuoreimpien lukujen mukaan jopa kolmasosa maan 11-vuotiaista lapsista on ylipainoisia. Silti lasten vanhemmat pelkäävät keskustella lastensa kanssa ylipainosta. Yli kolmannes vanhemmista uskookin, että keskustelemalla painosta lapsen itsetunto vain heikkenee.

Kaksi viidestä vanhemmasta on yrittänyt käydä painokeskusteluja lastensa kanssa, mutta keskustelut koettiin ”epähyödylliseksi kokemukseksi”. Tutkijoiden mukaan ylipainoisuuden hallitseminen vain hankaloituu vanhempien asenteiden ansioista. Kolmasosa tutkimukseen osallistuneista vanhemmista ei myöskään ikinä punnitse lastaan, vaan ylipainoisuutta arvioidaan ainoastaan ulkonäön perusteella. Asiantuntijat kannustavatkin vanhempia punnitsemaan lapsiaan tilanteen selvittämiseksi.