Tällaisista rinnoista miehet syttyvät

Lifestyle · Anna Poikkimäki

Miesten tiedetään viehättyvän helposti naisten fyysisestä olemuksesta. Osa kaksilahkeisista tunnustautuu niin sanotuiksi peppumiehiksi, kun jotkut taas ihailevat erityisesti neitokaisten maitorauhasia. Nyt miesten rintamakua on tutkittu uudessa brittitutkimuksessa.

Westminsterin yliopiston tutkimuksessa selvisi, että miesten naisiin kohdistuvat asenteet näkyivät heidän visuaalisissa mieltymyksissään. Mitä seksistisempi mies on, sen todennäköisemmin hän viehättyy suurista rinnoista. Tutkijat haastattelivat 361 heteroseksuaalista miestä, jotka olivat iältään 18 – 68 -vuotiaita.

Kaikki haastateltavat olivat valkoihoisia miehiä, koska etnisyyden on jo aiemmin todistettu vaikuttavan ihmisten kauneusnäkemyksiin. Kokeessa miehille näytettiin viisi erilaista naiskuvaa, joissa näkyi eri kokoisia rintoja. Sen jälkeen miehet saivat valita, kuka naisista oli heistä fyysisesti viehättävin.

Suurin osa, eli 33 prosenttia osallistujista arvosti keskikokoisia rintoja. Seuraavaksi eniten miehet innostuivat suurista ja erittäin suurista rinnoista. Vähiten heidän mielenkiintoaan herättivät pienet ja erittäin pienet rinnat.

Tutkijat yllättyivät siitä, miten suurten rintojen ihailu tuntui tutkimuksessa linkittyvän seksismiin, naisen kehon objektisointiin ja naisvihamielisiin asenteisiin. Kookkaamman poven ystävät pitivät usein perinteisestä naisen mallista, ja näkivät naisen heikompana sukupuolena, uutisoi Huffington Post -lehti.