Järkyttävä lakimuutos Suomeen – löytöeläimet voidaan kiduttaa hengiltä

Ohhoh! · Jocka Träskbäck

Tämä artikkeli ei ole viihdeuutinen, eikä siinä ole mitään viihteellistä. Staran toimitus katsoo, että asia tulee siitä huolimatta saattaa lukijoiden tietoon. Artikkelin sisältö voi järkyttää herkimpiä lukijoita.

Ympäri maailmaa koe-eläinten käyttäminen on ollut reippaassa vastatuulessa jo parinkymmenen vuoden ajan, ja miljoonat kuluttajat pyrkivät nykyisin välttämään tuotteita, joita on mahdollisesti testattu koe-eläimillä. Nyt Euroopan unioni on tuomassa Suomeen järkyttävää lakiuudistusta, joka laillistaisi karanneiden lemmikkien käytön koe-eläimenä.

Eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevan uuden lain myötä löytöeläimet, kuten esimerkiksi omistajiltaan karanneet kissat ja koirat, voidaan kuljettaa koe-eläimiksi. Toisin sanoen perheistään eroon joutuneet lemmikit voitaisiin jatkossa kiduttaa hengiltä laillisesti. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry. on ilmoittanut vastustavansa lakimuutosta jyrkästi.

– Suomen nykyinen koe-eläinlaki on vuodelta 2006, ja se kieltää irrallaan tavattujen koirien, kissojen ja muiden lemmikkieläinlajien käytön eläinkokeissa. Kyseistä lainkohtaa ei ole siis pakko muuttaa, eikä HESYn mielestä ko. lainkohtaa ole mitään syytä vesittää eikä lieventää, HESY ry. kertoo tiedotteessaan.

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut verkkosivuillaan Hallituksen esityksen laiksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamiseksi, jossa todetaan, että uuden lain astuessa voimaan voidaan irrallaan tavattu lemmikkieläin ottaa jatkossa kiinni ja toimittaa koe-eläimeksi.

Hallituksen esitys 4 luku 16 §

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin direktiivin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että irrallaan tavattuja tai villiintyneitä kotieläinlajeihin kuuluvia eläimiä ei saisi käyttää hankkeessa. Kielto on tarpeen, koska näiden eläinten taustaa ei yleensä tunneta ja koska eläinten kiinniottaminen ja käsittely aiheuttaa niille usein kärsimystä.

Ehdotetun lain 26 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan hankeluvassa voitaisiin kuitenkin myöntää poikkeus edellä mainitusta vaatimuksesta, jos on olemassa erityisen tärkeä tarve eläinten terveyttä ja hyvinvointia taikka ympäristön tai ihmisten ja eläinten terveyden vakavia uhkia koskeville tutkimuksille, ja voidaan tieteellisesti perustella, että hankkeen tarkoitus voidaan saavuttaa vain käyttämällä irrallaan tavattua tai villiintynyttä eläintä. Säännöksellä pantaisiin täytäntöön direktiivin 11 artiklan 2 kohta.

Voimassa olevassa laissa ei ole säädetty vastaavaa poikkeusmahdollisuutta irrallaan tavattujen, kotieläinlajeihin kuuluvien eläinten käyttämiseksi eläinkokeissa. Esimerkiksi eläimiin tai ihmisiin leviävien vaarallisten tartuntatautien leviämisen ehkäisemiskeinojen tutkimiseksi saattaisi kuitenkin olla tarpeellista pyydystää ja tutkia esimerkiksi villiintyneitä kissoja sen selvittämiseksi, miten eri torjuntastrategiat tehoavat taudinaiheuttajan rajoittamiseen tai hävittämiseen.

Löytöeläinten käytön lisäksi uusi laki mahdollistaisi myös muiden kuin koe-eläimiksi varta vasten kasvatettujen eläinten käyttämisen eläinkokeissa. Toisin sanoen lemmikkejä voidaan jatkossa esimerkiksi varastaa kotipihoista ja myydä sen jälkeen koe-eläimiksi.

– Tavoitekasvatusvaatimusta höllentävä laki on suuri paluu pimeille vuosikymmenille. Kun löytöeläinten käyttö eläinkokeissa sallitaan ja kun koe-eläinten ei tarvitse olla varta vasten eläinkokeisiin kasvatettuja eikä eläimen myyjän tai luovuttajan tarvitse olla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä, laboratorioihin voi päätyä eläimiä keneltä tahansa kasvattajalta, trokarilta ja jopa kadulta. Tämä yllyttää löytöeläinten kauppaan ja jopa varastamiseen, ilmiöön, joka on lisääntynyt Euroopassa, HESY:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen toteaa.