Hakijan painolla merkitystä pääsykoehaastatteluissa – lihavilla huonommat mahdollisuudet

Lifestyle Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Bowling Staten yliopiston tutkijaryhmä uskoo, että etenkin tyttöjen painolla on merkitystä siinä, valitaanko heitä pääsykoehaastatteluissa opinahjoon sisään vai ei. Tutkimustulokset osoittavat, että hoikemmat tytöt valitaan ylipainoisia todennäköisemmin opiskelijoiksi.

Joukko yhdysvaltalaisia psykologeja tutki tuhat eri hakemusta, ja selvityksen myötä kävi ilmi, että kasvotusten toteutetuissa haastatteluissa suosittiin laihempia hakijoita. Mikäli haastattelu tehtiin puhelimitse, ei samankaltaista eroa ollut havaittavissa. Tutkimustulokset osoittivat, että haastateltavan painolla ja koulutukseen hyväksymisellä oli selkeä yhteys kasvokkain toteutetun haastattelun jälkeen.

Tutkimustuloksen julkaisseen Obesity-lehden artikkeli myös huomioi, että paino vaikutti erityisesti naispuolisiin hakijoihin. Selvitys tukee jo aiemmin julkaistuja tutkimuksia, joissa esimerkiksi on todettu, että ylipainoisia naisia palkataan epätodennäköisemmin töihin. Työnantajat pitävät lihavia laiskoina. Ylipainoisia myös kiusataan herkemmin työyhteisöissä, he tienaavat vähemmän ja odottavat usein kauan ylennyksiä.