Parikymppisen 7 suurinta pelkoa – hallitsevatko nämä elämääsi?

Lifestyle · Anna Poikkimäki

Ihmisiin suunnataan nykyään suuria määriä paineita, joista osa tulee kulttuurisista käytännöistä. Ei siis ihme, että parikymppinen nuori voi pelätä monia asioita, joille ei välttämättä ole perusteita.

Monelle tuttu kauhunaihe on pelko siitä, että jää jostain paitsi. On ihmiselle luontaista olla utelias uusien asioiden suhteen, sillä tuntematon kiinnostaa ja viekottelee mielikuvitusta. Joskus aikataulut kuitenkin menevät ristiin ja kavereiden suunnittelemien bileiden aikaan täytyykin lukea tenttiin tai olla ylitöissä.

Tuolloin voi iskeä ärsyyntyminen ja henkilö voi tuntea itsensä uhriksi. Hän voi pelätä, ettei saa seuraavalla kerralla kutsua juhliin – monet nimittäin pelkäävät tulevansa jätetyksi porukan ulkopuolelle. Pidemmältä aikaväliltä katsoen on kuitenkin hyvä suorittaa velvollisuudet kunnialla, eikä toisten miellyttämisellä välttämättä saa aikaan toivottuja tuloksia.

Useimmat ihmiset vertaavat itseään huomaamatta toisiin ikätovereihin. Muiden palkka, työ, koti, lemmikit, autot ja seurustelukumppanit voivat vaikuttaa paremmilta kuin omat. Jokaisen ihmisen elämä on kuitenkin erilainen, ja yleensä ongelmien määrä on jokaisen elämässä vakio, vaikka niin sanotusti näytelmän lavastukset tai roolit eroaisivat toisistaan.

Koska maailmassa tapahtuu paljon negatiivisia asioita, ja uutisvälineet keskittyvät puhumaan kriiseistä, sodista, epäoikeudenmukaisuuksista ja lamasta, ihmiset stressaavat usein vielä olemassa olemattomia asioita. Tulevaisuuden pelko on turha, mutta varsin yleinen pelko. Omilla ajatuksilla luo tässä hetkessä tulevaa, joten ajatukset kannattaa pitää positiivisina, silloin mieli säilyy avoimena mahdollisuuksille.

Monilla nuorilla on kokemattomuutensa takia varsinkin ihmissuhteiden alueella torjumisen pelkoa. Pelätään, että kumppani jättää, pettää tai on kykenemätön täyttämään omia tarpeita. Ihminen voi pelätä myös torjuntaa yhteiskunnan taholta, mikä estää häntä hakemasta arvolleen ja koulutukselleen sopivia työpaikkoja, ja todella laittamasta itseään likoon elämässä.

Elite Dailyn mukaan jokainen on joskus yksinäinen. Monille on vaikea pala käsitellä, että tulemme tähän maailmaan yksin ja myös lähdemme täältä yksin. Siinä välilläkin voi olla hetkiä, jolloin lähipiiri ei ole koko aikaa taluttamassa kädestä. Yksinäisyyden tunteen kohtaaminen voi auttaa parikymppistä nuorta itsenäistymismatkallaan kohti aikuisuutta. Ei ole pelättävää, kun kaikki ovat yhdessä yksin.

Satutetuksi tulemisen pelko tulee ehkäpä jostain syvältä ihmisen vaistoista, ja lapsuudessa koetut traumaattiset hetket voivat lisätä pelkoa. Esimerkiksi koulukiusatuksi tuleminen voi nostattaa pelkoa myöhemmälläkin iällä. Ihmisellä on kuitenkin piilossa olevia vahvuuksia, jotka nousevat esiin ongelmallisilla hetkillä, jos henkilöllä on voimaa luottaa itseensä.