Tutkimus vahvisti: Homokammoiset ovat muita useammin homoseksuaaleja

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Maailman historiaan mahtuu monia suurnimiä ja merkittäviä vaikuttajia, jotka ovat vastustaneet suurieleisesti homoseksuaalisuutta. Lopulta heidän omat mieltymyksensä ovat paljastuneet tavallisesta heteroseksuaalisuudesta poikkeaviksi, eli he ovat olleet homoseksuaaleja.

American Psychological Association on nyt tehnyt laajan tutkimuksen, jonka mukaan homokammosta kärsivät miehet ovat eniten taipuvaisia homoseksuaalisuuteen. Tutkimuksessa käsiteltiin 64 miehen seksuaalista suuntautumista. Kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat olleet aiemmin pelkästään heteroseksuaalisissa kanssakäymisissä.

Miehet olivat iältään 18–31-vuotiaita. Testissä kysyttiin ja mitattiin miesten ahdistuneisuutta ja mukavuustasoa silloin, kun heidän lähellään oli homoseksuaaleja. Joukko oli alkutestin perusteella jaettu kahteen ryhmään, homokammoisiin ja homouden hyväksyviin miehiin.

Sen jälkeen miehille näytettiin kolmea eri aikuisviihde-elokuvaa, jossa ensimmäisessä oli heteroseksiä, toisessa homomiesten seksiä ja kolmannessa lesboseksiä. Miesten siittimeen oli asennettu anturit muutosten havaitsemiseksi elokuvanautinnon aikana. Tulokset olivat selkeät.

Molempien ryhmien miehet reagoivat peniksellään sekä hetero- että lesboseksiin. Sen sijaan vain homokammoisiksi miehiksi tunnustautuneiden osallistujien penis sai erektion myös miesten välistä seksiä katsottaessa. Homoutta vieroksuvat olivat itse arvelleet, että homomiesten välinen seksi ei aiheutttaisi heissä muutoksia, mutta valitettavasti siittimet puhuivat puolestaan.

Psychologytoday-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa pohditaankin sitä, voisiko homokammon, eli homofobian, mieltää ennemmin homonegatiivisuudeksi. Kammo ja fobia ovat sanoina harhaanjohtavia, sillä harvoin edes jyrkimmätkään miehet pelkäävät homoja henkensä kaupalla, kuten vaikkapa hämähäkkejä totisesti kammoksuvat araknofobian kärsijät.

Miehet saattavat kärsiä homouteen liittyvistä negatiivisista tunteista esimerkiksi silloin, jos he pelkäävät itse leimaantuvansa homoksi. Tämä yleensä kielii myös heidän omasta seksuaalisesta epävarmuudestaan ja syyllisyyden tunteestaan. Seksuaalisuuden raja-aidat hälventyvät koko ajan, ja ehkäpä ajan kuluessa myös homoja vieroksuvat miehet tulevat asian kanssa sinuiksi.