Synkkä ongelma: Jäätikkö sulaa liian nopeasti – kartan teko mahdotonta

Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Kerroimme taannoin Science-lehdessä julkaistusta raportista, jossa kerrottiin, että valtamerien lämpötila on noussut viimeisen 60 vuoden aikana enemmän kuin 10.000 vuoden aikana. Myös arktisen merijään sulamiskausi on pidentynyt viime vuosien aikana.

Säätila on edelleenkin merkittävin arktisen jäämassan sulamiseen vaikuttava tekijä, ja se saattaa vaihdella vuosittain runsaasti. National Geographicin tekemä maailmankartta Atlas of the World on joutunut suuren haasteen eteen, jotta kartasta saataisiin mahdollisimman paikkansa pitävä. Jäämassan koko vaihtelee niin suuresti, että karttaa joudutaan periaatteessa muuttamaan radikaalisti koko ajan.

– Jäätikön muodon muuttuminen on suurin kartan muutos sitten Neuvostoliiton hajoamisen, National Geographicin maantieteilijä Juan Jose Valdes paljasti.

Ilmatieteenlatioksen tuottaman ilmasto-oppaan mukaan esimerkiksi Grönlannin jäätikön reuna-alueilla on viime vuosina havaittu jään virtauksen monin paikoin nopeutuneen. Ei voida varmasti sanoa, liittyykö ilmiö ilmaston lämpenemiseen vai onko kyseessä jäätikön luonnolliseen elämään kuuluva sisäsyntyinen vaihtelu. Erään teorian mukaan jäätikön halkeamista alas valuva sulamisvesi toimisi mannerjään pohjalla voiteluöljyn tavoin, nopeuttaen jään virtausta. Mikäli tämä ajatus on oikea, jään virtaukset voisivat yhä vain voimistua ilmaston lämmetessä. Näin jäätikkö saattaisi sulaa ennakoitua herkemmin.

Etelämantereen ja Grönlannin suuret mannerjäätiköt reagoivat ilmastonmuutokseen hitaasti. Jos tarkastellaan tilannetta satojen vuosien päähän eteenpäin, napajäätiköistä vapautuva vesi noussee tärkeimmäksi meren pinnan kohoamisen aiheuttajaksi. Vuodesta 1980 alkaen jäätiköt ovat kuitenkin vetäytyneet kiihtyvällä vauhdilla, koska maapallon ilmasto on lämmennyt.