Tutkimus: Lentoyhtiöt huijaavat matkustajia korvauspäätöksissä

Matkailu · Stara.fi

Vuodesta 2004 lähtien Euroopan unionissa on ollut voimassa asetus EC261/2004, jonka perusteella matkustajille on pitänyt maksaa korvaus, kun lento on peruttu tai ylivarattu. Vuonna 2012 EU-tuomioistuin laajensi korvaukset koskemaan yli kolme tuntia myöhässä perille saapuvia lentoja.

EU-tuomioistuimen mukaan matkustajat ovat oikeutettuja korvaukseen, jos myöhästyminen ei johtunut poikkeuksellisista olosuhteista, joihin lentoyhtiö ei pystynyt vaikuttamaan. Tällaisia syitä ovat muun muassa lakko ja huono sää.

AirHelp-yritys perustettiin vuonna 2013 auttamaan lentomatkustajia saamaan korvauksen, joka heille kuuluu, kun lento on myöhässä, peruttu tai ylivarattu. Yritys tekee voittoa ottamalla itselleen 25 prosentin osuuden asiakkaan saamista korvauksista. Matkustaja voi tehdä korvaushakemuksen myös itse ilmaiseksi. Nyt AirHelp on selvittänyt syitä, joiden vuoksi lentoyhtiöt hylkäävät matkustajien korvaushakemuksia.

Lentoyhtiöt ovat avoimesti eri mieltä lainsäädännöstä, ja edelleen hylkäävät suurimman osan korvaushakemuksista poikkeuksellisiin olosuhteisiin vedoten. Tutkimus keskittyi kysymykseen siitä hylkäävätkö lentoyhtiöt korvaushakemuksia järjestelmällisesti poikkeuksellisien olosuhteiden takia.

50 prosenttiin kaikista korvaushakemuksista ei vastata kuuden viikon sisällä, vaikka se on EU:n määrittelemä aika vastaukselle. 93 prosenttia hylätyistä hakemuksista hylätään syistä, jotka eivät EU-tuomioistuimen mukaan kuulu poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Kahdeksan prosenttia hylätään antamatta antamatta syytä hylkäykselle, vaikka lentoyhtiön vastuulla on osoittaa, että he eivät ole velvollisia korvaukseen.