Alkoholia kohtuullisesti nauttivat elävät pidempään – tutkijatkin yllättyivät!

Viihdeuutiset · Annika Kela

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka nauttivat alkoholia, elävät pidempään kuin ne, jotka pidättäytyvät juomisesta. Teksasin yliopiston teettämässä tutkimuksessa seurattiin koehenkilöden elämää 20 vuoden ajan. Time-lehden mukaan tutkimukseen osallistui 1.824 koehenkilöä, joiden ikäjakauma oli 55 vuodesta 65 vuoteen.

Henkilöt oli jaettu kolmeen ryhmään, jotka olivat alkoholista pidättäytyvät henkilöt, kohtalaisesti juovat henkilöt ja jatkuvasti juovat henkilöt. Tulokset yllättivät jopa tutkijat, sillä 20 vuoden aikana vanhuusiän saavuttaneista koehenkilöistä menehtyivät aikaisemmin he, jotka eivät juoneet alkoholia.

Tutkimuksen aikana 69 prosenttia absolutisteista menehtyi, kun taas jatkuvasti juovista vain 60 prosenttia ja kohtalaisesti juovista 41 prosenttia. Tämän perusteella kohtuullinen alkoholin käyttö voi siis pidentää ikää.

Tutkijat ovat kertoneet, että lukuunottamatta koehenkilöiden alkoholin kulutusta tutkittujen elämäntyylillä ja esimerkiksi urheilemisella ei ollut asiaan vaikutusta. Yllättävät tutkimustulokset saivat tutkijat tarkastelemaan aihettaan tarkemmin ja selvittämään, mikä on aiheuttanut sen, että alkoholia nauttimattomat menehtyivät nuorempina.

Tutkijat havaitsivat, että alkoholin juomisesta pidättäytyvät altistuivat herkemmin stressille ja masennukselle. Kun koehenkilöt eivät halunneet juoda, tarkoitti se usein myös sitä, että he välttelivät sosiaalisia tilanteita, joissa muut joivat alkoholia.

Joissain tapauksissa alkoholista pidättäytyneet olivat suuren perheen vanhempia ja taloudellinen tilanne ei antanut periksi juomista nauttimiseen. Henkilöt olivat turhautuneita ja elämän kuormitus lyhensi huomattavasti elinikää.

Kohtalaisesti alkoholia nauttivat ihmiset elivät tutkimuksen mukaan pidempään kuin muut koehenkiöt. Koehenkilöt nauttivat päivittäin yhdestä kolmeen alkoholiannosta. Tutkimuksessa selvisi, että henkilöt joivat usein vain sosiaalisissa tilanteissa ja heitä arvostettiin omassa yhteisössään.

Kohtalaisesti juovat koehenkilöt stressasivat vähemmän tai kokivat masentuneisuutta harvemmin kuin muut koehenkilöt. Sosiaalisessa elämässä menestyneet henkilöt olivat onnellisia ja osasivat juomisensa vastapainoksi pitää terveydestään hyvää huolta. Viinistä nauttimisella oli myös omat terveysvaikutuksensa, jotka toivat elinvuosia lisää. Tutkijat pitävät tätä todennäköisenä syynä sille, että he elävät muita koehenkilöitä pidempään.

Tutkimuksen koehenkiöt, jotka nauttivat alkoholia jatkuvasti elivät ryhmistä toiseksi pisimpään. Paljon alkoholia kuluttaneet koehenkilöt olivat sosiaalisesti menestyneitä ja kärsivät vähemmän stressistä ja masennuksesta. Jatkuva alkoholin käyttäminen oli kuitenkin monilla koehenkilöillä mennyt niin pitkälle, että he tarvitsivat alkoholia päivittäin. Sen seurauksena koehenkiöiden terveys- ja yleiskunto oli erittäin huono ja heillä esiintyi muun muassa maksakirroosia ja syöpää.

Tutkimuksen koehenkilöt nauttivat paljon alkoholia, mutta välttivät vahvaa päihtymistä. Silti haitat olivat sen verran suuret, että koehenkilöiden eliniänodote ei ollut hyvä. Siitä huolimatta he elivät pidempään kuin ryhmä koehenkiöitä, jotka eivät juoneet lainkaan.