Lakiin vaaditaan lisäystä: ”Syrjintä painon perusteella kiellettävä”

Viihdeuutiset · Annika Kela

Lontoon yliopiston tohtori Sarah Jackson vaatii brittiläiseen syrjintälakiin muutosta, koska tutkimusten mukaan lihavuudesta on tullut huolestuttava syrjinnän peruste. Jackson haluaa, että ylipainoisten ihmisten eriarvoinen kohtelu saataisiin lain mukaan rangaistavaksi.

Jackson on teettänyt tutkimuksen 5.000 koehenkilöillä, joita yhdisti vakava ylipaino tai liikalihavuus. Tutkimuksen perusteella koehenkilöt ovat saaneet painonsa takia huonompaa kohtelua ja palvelua, heidän painoaan on arvosteltu ja siitä on vitsailtu ja heidän älykkyyttään on vähätelty.

Syrjintälain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tohtori Sarah Jackson vaatii, että lakia tarkennetaan siltä osin, että paino mainitaan laissa omana aiheenaan, sillä lihavien henkilöiden syrjinnästä on tullut vakava ongelma. Sarahin mielestä henkilön syrjiminen painon perusteella on verrattavissa rasismiin. Vaatimuksillaan tohtori toivoo parantavan ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Jacksonin vaatimus on saanut maailmanlaajuista huomiota ja siitä on hiljattain noussut puheenaihe sosiaaalisessa mediassa.