Yksinäisyys on terveydelle päihteitä vaarallisempaa

Viihdeuutiset · Annukka Heikkilä

Sosiaalinen kanssakäyminen ja laaja ystäväpiiri edesauttavat ihmisen fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Rochesterin yliopiston tutkimuksen mukaan ihmisen elinikään vaikuttavat erityisesti ystävien määrä ja ystävyyssuhteiden laatu ihmisen ollessa 20-30-vuotias.

Ihmiset, joiden sosiaalinen elämä on vähäistä, ovat vaarassa kuolla muita nuorempana. Tutkimusta johtaneen Cheryl Carmichaelin mukaan vähäisten ystävien vaikutus ihmisten terveyteen oli verrattavissa tupakanpolttoon. Yksinäisyys oli Carmichaelin mukaan jopa turmiollisempaa ihmisten terveydelle kuin alkoholi tai ylipaino, ja vaikutti elinikään alentavammin kuin päihteet.

Carmichaelin mukaan 20-vuotiaiden kannattaa olla sosiaalisesti aktiivisia, käydä ulkona ja tavata paljon erilaisia ihmisiä. Laaja sosiaalinen verkosto ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten tapaaminen auttavat ihmisiä muodostamaan oman minäkuvansa ja oppimaan itsestään uutta, mikä myöhemmin edesauttaa pidempien ystävyyssuhteiden ja parisuhteen muodostamista.

30-vuotiaina ystäväpiiriä on luonnollista rajata tiukempaan lähipiiriin, joka koostuu vain todella hyvistä ystävistä. Yli 30-vuotiaana ystävyyssuhteiden laatuun kannattaa panostaa ja pitää lähellään sellaisia henkilöitä, joiden kanssa voi ottaa rennosti, keskustella ja jakaa sekä ilon että surun aiheet.