Liikenneturva: Pyöräilijän on usein väistettävä autoja suojatien jatkeella

Lifestyle Singlet · Stara.fi

Viime päivinä Suomessa on keskusteltu vilkkaasti pyöräilijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista liikenteessä. Asia nousi keskusteluihin, kun pyöräilijä menehtyi Helsingissä auton törmättyä siihen mahdollisen tieraivon seurauksena. Poliisi tutkii asiaa parhaillaan.

Sittemmin on paljastunut useita tapauksia, joissa myös pyöräilijät ovat aiheuttaneet vaaratilanteita eri puolilla maata. Vilkkaassa keskustelussa on esitetty runsaasti myös vääriä väittämiä suojateiden ylittämisestä polkupyörällä. Jokut nimittäin olettavat virheellisesti, että autoilijoiden tulisi automaattisesti aina väistää pyörätien jatketta pyöräillen ylittäviä.

Liikenneturva muistuttaa erityisesti pyörätien jatkeen väistämissäännöistä ja siitä, että pyörätien jatke ei ole sama asia kuin suojatie. Pyöräilijän on nimittäin pyörätieltä ajoradalle tullessaan väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa muuta liikennettä, kuten autoja ja linja-autoja. Usein risteyksissä on kuitenkin kyse tilanteesta, jossa autoilija tai motoristi kääntyy, jolloin hänellä on väistämisvelvollisuus.

– Pyörätieltä tuleva pyöräilijä saa ajaa tien yli pyörätien jatketta pitkin, mutta hänen on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan muuta liikennettä. Autoilijan tai motoristin puolestaan on väistettävä, kun hänellä on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus tai hän on kääntymässä pyörätien jatkeen yli, Liikenneturva muistuttaa artikkelissaan.

– Tosin silloin kun pyöräilijä nousee satulasta ja taluttaa pyöräänsä, on hän jalankulkija ja tällöin ajoradalla liikkuvat väistävät suojatiellä kävelevää jalankulkijaa, yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna tarkentaa Liikenneturvan verkkosivuilla.

Pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän väistämisvelvollisuus on ollut voimassa jo vuodesta 1997, mutta sääntötuntemuksessa on edelleen puutteita. Vuonna 2012 valmistuneessa Liikenneturvan tutkimuksessa vain 34 prosenttia vastaajista tiesi pyörätien ja ajoradan risteämiskohdan väistämisvelvoitteet oikein.

Perinteisellä suojatiellä pyöräilijän tulee ylittää autotie pyöräänsä taluttaen, jolloin hän on jalankulkija. Pyörätien jatkeen taas tunnistaa yleensä valkoisten viivojen välissä olevasta pyörätien suuntaisesta välistä. Pyörätien jatkeen erilaiset merkitsemistavat voivat vielä aiheuttaa sekaannusta, koska suojatiemerkinnät selkiytyvät vasta vuoden 2017 loppuun mennessä. Silloin kaikista ylityskohdista ja niiden tiemerkinnöistä käy selkeästi ilmi milloin kyse on jalankulkijoille tarkoitetusta suojatiestä ja milloin taas pyörätien jatkeesta.