Tutkijat selvittivät: Onnellisuus on pitkän iän salaisuus!

Terveys Viihdeuutiset · Annika Kela

Yli 30 vuoden ajan pohjoiscarolinalaisen yliopiston tutkijat ovat selvittäneet, mikä on pitkän iän salaisuus. Laaja tutkimus on tuottanut tulosta ja kerättyjen tietojen perusteella tutkijat ovat tehneet johtopäätöksen, jonka mukaan onnellisuus on elämän suola.

Tutkimukseen osallistui yli 30.000 yhdysvaltalaista koehenkilöä. Tutkijat pian huomasivat, että varallisuus, terveys ja parisuhdestatus olivat toissijaisia asioita pitkän elämän saavuttamisessa. Kun ihminen oli onnellinen, hän eli pidempään kuin henkilöt, jotka olivat tyytymättömiä elämäänsä.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal Social Science & Medicine -julkaisussa. Tutkimus osoitti, että elämäänsä tyytymättömät ihmiset menehtyivät nuorempina, kuin onnelliset ihmiset. Onnettomat ja tyytymättömät ihmiset menehtyivät 14 prosenttia suuremmalla todennäköisyydellä ennen kuin heitä onnellisemmat ihmiset. Tutkijoiden mukaan todennäköisyys kasvoi sen mukaan, kuinka tyytymätön ihminen oli omaan elämäänsä.

Monet tutkimukseen osallistuneet eivät osanneet sanoa olivatko he onnellisia, mutta he kertoivat olevansa suhteellisen tyytyväisiä. Onnelliset ihmiset elivät pisimpään riippumatta siitä olivatko he varakkaita, tai elivätkö he terveellisesti tai olivatko he naimisissa.