Rakkaushormoni jo testausvaiheessa – parisuhdelääke kehitteillä

Terveys Viihdeuutiset · Annukka Heikkilä

Nebraskan yliopiston tutkijat ovat suorittaneet eläinkokeita, joissa on testattu rakkaushormonin, eli oksitosiinin vaikutuksia apinoiden perhesuhteisiin. Silkkiapinoille annettiin pieniä annoksia oksitosiinihormonia nenäsuihkeena.

Silkkiapinat ovat tunnettuja siitä, että ne pariutuvat valitsemansa kumppanin kanssa eliniäkseen. Apinaperheessä molemmat vanhemmat osallistuvat poikasten hoitamiseen. Yliopiston psykologian tutkimusyksikkö on ollut tuloksista vakuuttuneita.

Oksitosiinin ansiosta apinoiden todettiin ”ihastuneen” kumppaniinsa uudelleen. Tutkijoiden mukaan apinoiden välillä oli enemmän kiintymystä, läheisyyttä ja hellyydenosoituksia. Apinat kiintyivät kumppaniinsa uudella tavalla ja silkkiapinat ottivat kumppaninsa paremmin huomioon askareita hoitaessa. Apinat huolehtivat jälkeläisistään huomattavasti paremmin kuin aiemmin.

Tutkijat uskovat, että oksitosiini lisäsi kumppanin viehätystä ja apinat tunsivat vetoa toisiinsa. Tutkijat toivovat, että tuloksia voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa myös ihmisiin monipuolisemmin. Oksitosiinia on käytetty hoitokeinona jo pitkään, mutta tutkijat toivovat kokeillaan saavan tietoa siitä, kuinka hormonia voitaisiin hyödyntää tehokkaammin ihmisillä.

Hormonilla, kuten useilla lääkeaineilla, on todettu olevan haittavaikutuksia, sillä se voi aihetuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, oksentelua tai jopa rytmihäiriöitä. Luontaisen hormonitasapainon järkkymisellä voi myös olla muita mielialaan vaikuttavia seurauksia.

Liika-annostus voi tehdä hormonista vaarallisen, sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi psykopaateilla hormonitaso on ollut kymmenkertainen normaaliin verrattuna. Oksitosiinitasojen kohoamista on pidetty häiriökäyttäytymisen yhtenä syynä. Niinpä tutkijat aikovat suorittaa useita testejä tutkiessaan tätä kiehtovaa rakkaushormonia.