Tutkimus: Kannabiksesta on apua heroiiniriippuvuuteen

Viihdeuutiset · Tim Isokivi

Columbian yliopiston tutkijoiden mukaan kannabiksen polttaminen lieventää heroiini- ja opiaattiriippuvaisten vieroitusoireita. Tulokset osoittivat, että kannabiksen avulla monet potilaista onnistuivat pääsemään eroon vahvoja huumeita koskevasta riippuvuudesta.

Tutkimukseen osallistui joukko vieroitushoidossa olevia potilaita. Heitä yhdisti riippuvuus heroiiniin tai opioideihin. Kannabista poltettuaan potilaat rauhottuivat ja he saivat nukkuttua yönsä paremmin. Potilaiden vieroitusoireet lievenivät, eivätkä he olleet yhtä levottomia tai ahdistuneita kuin aiemmin.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Drug and Alcohol Dependence -ammattijulkaisussa. Tutkijoiden mukaan kannabista polttaneet potilaat olivat vastaanottavaisempia ja he halusivat jatkaa vieroitusohjelmassa loppuun asti. Sen sijaan potilaat, jotka eivät olleet polttaneet kannabista lopettivat vieroituksen herkemmin kesken, Metro uutisoi.

Kannabisasioihin erikoistuneen High Times -lehden mukaan kannabiksen laillistaneissa Yhdysvaltain osavaltioissa huumeiden yliannostuskuolemat ovat vähentyneet jyrkästi. Kannabiksen laillistamisen myötä heroiinin tai opiaattien yliannostuksiin liittyviä kuolemia tapahtuu huomattavasti harvemmin.