Tutkimus vahvisti: Älykkäät ihmiset juovat enemmän alkoholia

Terveys Viihdeuutiset · Annukka Heikkilä

Kerroimme aiemmin tutkimuksesta, jonka mukaan alkoholia nauttivat ovat terveempiä ja onnellisempia. Sanotaan, että alkoholi on viisasten juoma, mikä näyttäisikin pitävän uuden tutkimuksen mukaan hyvin paikkansa.

Mental Floss -sivuston mukaan älykkäämmät ihmiset juovat enemmän. Brittitutkimuksesta kävi ilmi, että korkeammalle koulutetut naiset joivat 86 prosenttia enemmän alkoholia kuin samanikäiset vähemmän koulutetut naiset. Miehet joivat kuitenkin yleisesti 11,1 prosenttia enemmän kuin naiset koulutuksen tasosta riippumatta.

Tutkimuksen mukaan tyhmät miehet juovat keskimäärin muita miehiä enemmän, mutta täysraittius on kuitenkin linkitetty alhaiseen älykkyysosamäärään. Näin ollen tulokset eivät osoita selvää yhteyttä alkoholin ja älykkyyden välillä.

Älykkäistä lapsista tulee aikuisena raskaammin alkoholia kuluttavia. Tutkimuksista huomattiin myös se, että mitä sanavalmiimpi ja äänekkäämpi lapsi oli 12-vuotiaana sitä varmemmin hän aloitti alkoholin käyttämisen viimeistään 16-vuotiaana.

Korkeakoulutuksen saaneet ihmiset alkavat kuluttamaan vanhetessaan enemmän alkoholia. 68,4 prosenttia yliopiston käyneistä ilmoitti kyselyssä käyttävänsä alkoholia. Ihmisistä, jotka eivät olleet suorittaneet tutkintoa loppuun tai käyneet yliopistoa, vain 35,2 prosenttia ilmoitti juovansa alkoholia.

Tyhmät miehet juovat Mental Floss -sivuston mukaan eniten alkoholia. Siitä huolimatta miehillä, jotka kieltäytyvät alkoholipitoisista juomista kokonaan, oli selkeästi alhaisempi älykkyysosamäärä kuin miehillä, jotka joivat. Tämän vertailun mukaan miehillä avainasemassa olisi alkoholin käyttämisessä kohtuus.

Kohtuullisesti alkoholia käyttävillä ihmisillä oli kaikkein korkein älykkyysosamäärä. 50.000 sveitsiläisellä miehellä tehty tutkimus todistaa, että alkoholin kuluttamisessa määrä antoi vahvimmin viitteitä henkilön älykkyydestä. Humalaista ihmistä ei siis kannata suoraan tuomita sekavan käytöksen vuoksi, sillä hän voi tosiasiassa olla monia muita älykkäämpi.