Kyyniset ihmiset eivät menesty

Lifestyle Viihdeuutiset · Annukka Heikkilä

Kyynisyydestä on hieman apua maissa, joissa murhatilastot ovat suuria, rikollisuus korkealla eikä tuntemattomiin ihmisiin yleisesti kannata turvautua. Sivistyneempien maiden kohdalla kyynisyys kuitenkin pidättelee ihmisiä ja estää heitä saavuttamasta haluamiaan asioita.

Greater Good -sivusto kertoo Colognen yliopiston tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaan kyyniset ihmiset eivät menesty. Tutkimuksessa analysoitiin yli 68.000 amerikkalaista ja eurooppalaista ja huomattiin, että kyynisillä ja pestimistisillä ihmisillä on yleensä optimistisiin ihmisiin verrattuna selkeästi huonompi palkka eivätkä he menesty työssään.

Menestyneitä ihmisiä yhdisti se, että he uskalsivat luottaa muihin ihmisiin, pyytää tarvittaessa apua ja auttaa myös itse muita eteenpäin. Kyyniset ihmiset ampuvat itseään jalkaansa siinä kohtaa, kun he torjuvat heille tarjotun avun.

Kyyniset ihmiset eivät pysty luottamaan toisiin ihmisiin ja he murehtivat sitä, että muut käyttävät heitä hyväkseen. Kyyniset eivät usko apua tarjoavan motiiveihin ja pitävät heitä omaa etuaan tavoittelevina.

Kyynisillä ihmisillä oli edellä mainituista syistä johtuen huonommat tulot kuin niillä, joilla oli hieman ruusuisempi kuva ihmisistä ja ympäristöstä. Optimistiset ihmiset osaavat pyytää apua ja ottaa sitä vastaan, tehdä kompromisseja ja yhteistyötä, jotka lopulta auttoivat heitä etenemään urallaan.