Tutkimus: Merkkivaatteet parantavat suorituksia töissä ja kuntosalilla

Fitness Lux · Annukka Heikkilä

Huippumuodilla ja -brändeillä on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia ihmisten suorituskykyyn, väittää tuore kuluttajatutkimus. Tutkijat havaitsivat, että huippubrändien vaatteet saivat käyttäjänsä tuntemaan olonsa itsevarmemmaksi ja heidän stressinsietokykynsä parani huomattavasti.

Daily Mail -lehden mukaan tutkimus on teetetty usean yhdysvaltalaisyliopiston yhteistyönä. Tutkimuksessa tarkkailtiin koehenkilöiden suoriutumista urheilun parissa ja työelämässä. Tutkimuksessa testattiin koehenkilöiden suorituksia muun maussa golfradalla.

Jokaiselle koehenkilölle annettiin käyttöön samanlainen putteri ja sitten heidän lyöntejään arvotiin. Osalle urheilijoista kerrottiin, että heidän urheiluvälineensä olivat huippubrändin valmistamia.

Tulokset osoittivat, että niiden urheilijoiden suoritukset paranivat, jotka luulivat käyttävänsä alan huippumerkkejä. Koetilanteessa käytetyt mailat eivät todellisuudessa olleet brändituotteita, mutta urheilijat, jotka luulivat niin, paransivat suoritustaan jopa 20 prosentilla.

Sama ilmiö toistui työelämän koetilanteissa. Työntekijät, jotka saivat huippubrändien työvaatteet tunsivat olonsa itsevarmemmiksi ja he suoriutuivat haastavemmista tehtävistä paremmin kuin merkittömiä vaatteita pitäneet työntekijät. Itsevarmuus johti myös siihen, että työntekijöiden stressitaso oli tavallista matalampi myös kovien haasteiden edessä.

Tutkimuksen mukaan brändeillä pystyy stimuloimaan aivoja ja tehostamaan suoriutumista, mutta jokaisen merkkituotteen tulee olla käyttötarkoitukseen soveltuva. Salilla suorituksia parantavat huippu-urheilumerkit eikä esimerkiksi muotijätti Guccin vaatteet. Tulokset on julkaistu The Journal of Consumer Research -julkaisussa.