Tutkijat: Lyhytpinnaiset vanhenevat muita nopeammin

Terveys Viihdeuutiset · Annukka Heikkilä

Singaporelaistutkijat ovat havainneet, että kärsimättömien ja äkkipikaisten ihmisten keho vanhenee nopeammin, kuin rauhallisten ja kärsivällisten ihmisten. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että erityisesti naiset olivat alttiimpia impulsiivisuudelle, lyhytpinnaisuudelle ja niiden terveyshaitoille.

Daily Mail -lehden mukaan tutkimuksessa tarkkailtiin yhteensä 1.000 koehenkilöä, jotka olivat tarkastuksin todettu perusterveiksi. Heidän kärsivällisyyttään testattiin erilaisin kokein, joista yhdessä henkilöille tarjottiin rahapalkintoa. Koehenkilöt saivat valita ottaisivatko he 100 dollarin suuruisen palkinnon heti, vai odottaisivatko he kuukauden ja saisivat arvokkaamman palkinnon.

Osa koehenkilöistä olivat kärsimättömämpiä kuin toiset ja he halusivat palkinnon heti. Tutkijat vertailivat koehenkilöiltä saatuja verikokeita ja he löysivät vihjeitä koehenkilöiden vanhenemisesta.

Kärsimättömien koehenkilöiden soluista löytyi heitä yhdistävä tekijä. Heillä oli muihin koehenkilöihin verrattuna lyhentyneet telomeerit. Telomeeri on DNA-jakso kromosomien päässä. Telomeerien lyhentymisellä on uskottu olevan yhteys vanhenemiseen ja esimerkiksi syöpien kehittymiseen.

Telomeerit lyhenevät sitä mukaan, kun ihminen vanhenee. Telomeerit suojaavat DNA:ta, mutta lyhentyessään ne ovat alttiita vaurioille. Se puolestaan voi johtaa sairauksien kehittymiseen tai jopa kuolemaan. Mikäli tulokset pitävät paikkaansa, enteilee se lyhyempää elämää ihmisille, jotka ovat luonteeltaan kärsimättömiä. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal of Proceedings of the National Academy of Science -julkaisussa.